DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
CHRISTIAN PETER BECH
1843
Kongens Have, butik 6, København


Som mange andre i pengenød, søger den fallerede forhenværende lakaj Christian Peter Bech at gøre svovlstikkerne til sin levevej. Og Bech har problemer, for som han skriver i sin appel om ansøgning, at han har stiftet en gæld til 4 mennesker på 300 rigsdaler og som senere er øget. Han håber at bevillingen med tiden vil forbedre hans kår, der daglig er fyldt med udgifter for nødvendige midler til: en kones bestandige prydelighed, til klæder, skotøj og renlighed, hvormed jeg må holde en i blikkenslager lære værende søn og endelig til en datters skolegang.

Beck har fra konditorinde Firmenich fået forhåndstilsagn om at kunne leje en af pavillonerne i hegnet omkring Kongens Have. Brandvæsnet besigtiger pavilloner og godkender denne, men kan ikke undlade at bemærke det uheldige ved placeringen med de ulidelige dunster lige op til de spadserende i Rosenborg Have.

Den 10. juni 1843 meddeler magistraten, at man kan bevilge Bech at måtte fabrikere svovlstikker, hvis han kan finde et andet egnet sted til sit forehavende. Bech opgiver derefter sit forehavende.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Ansøgningen fra C.P. Bech samt Firmenichs tilladelse til at anvende butikken til svovlstikkefabrik

Billeder af butikken / pavillonen

Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker