Litteratur
Links
Etiketkatalog
MERE VIDEN
ETIKETKATALOG

I dette katalog har vi gengivet de etiketter, skillets, æsker og bookmatches, der er udgivet, produceret eller solgt i Danmark.

Kataloget er et forsøg på videreførelse / opdatering af det - for den tid - komplette katalog, som Kjeld Kronwall udgav i 1970´erne over danske tændstiketiketter, uden hvilket det ikke havde været muligt, at udarbejde kataloget.

Vi har i denne udgave af kataloget valgt at hovedopdele firmaerne i de tre kategorier, Fabrikker (sider mærket F), Grossister (sider mærket G) og Reklamer (sider mærket R), ligesom på hjemmesiden. Herudover er kategori (mærket Ø) med øvrige etiketter som mærkater, ukendte producenter og udenlandsk producerede mærker, solgt i Danmark. Under Grossister er endvidere medtaget større indkøbs- og butikskæder.

Vi har i denne udgave af kataloget valgt, så vidt det har været muligt, at følge den kronologiske rækkefølge, hvori de enkelte firmaer opstår og deres enkelte etiketter er produceret for dermed at give et lille indblik i udviklingen af produktionen og tidernes skiftende design.

Kataloget er baseret på Det danske Tændstikmuseums egen samling suppleret med gengivelser fra andre samleres etiketter. Vi har, efter aftale, ud for disse angivet ophavsretshaverens initialer. I den forbindelse har vi fået tilladelse af Kjeld Kronwall, til at anvende sorthvide billeder fra hans katalog, hvor vi ikke slev har haft adgang til etiketten i farver. Vi har samtidig aftalt, at kataloget, så længe det rummer disse gengivelser, ikke anvendes kommercielt, uden hans efterkommeres tilladelse. Vi har derfor taget copyright på alle sider, hvad der fremgår af disse, idet vi håber – og for så vidt forventer – at alle vil respektere denne copyright.

Ud over selve etiketsiderne findes sider mærket A med almene oplysninger om forkortelser, indholdsfortegnelse og lignende, således at man – om ønsket – kan printe sig til et katalog til eget brug.

Kataloget er naturligvis ikke komplet, da det ikke har været muligt for museet, at indsamle oplysninger om samtlige udgivne etiketter i Danmark, men det er vort håb, at samlere eller andre, der skulle være i besiddelse af etiketter, der ikke er i kataloget, vil sende et foto eller en indscanning af de manglende etiketter til info@taendstikmuseum.dk.

Det er heller ikke lykkedes os, at datere alle etiketter, hvorfor vi også meget gerne modtager oplysninger om udgivelsesår for disse eller eventuelt forkert daterede etiketter på info@taendstikmuseum.dk.

Ved at benytte genvejene i overskriften kommer du til de enkelte afsnit i kataloget.    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM


 

 

 

 

 

 

 

ALMENT    FABRIKKER    GROSSISTER    REKLAMEFIMAER    ØVRIGE