Tændstikfabrikken Solo
ved Hans Bruun
1934 - 1953
1934 - 1941 Læssøgade 5
1941 - 1947 Cæcilievej 58
1947 - 1953 Platanvej 4


Hans Bruun startede sin reklametændstikfabrik i 1934 og anvendte fra 1938 navnet Tændstikfabrikken Solo. Ligesom Zilver reklamerede Hans Bruun også med at man kunne få sit navn skrevet på tændstikmapperne og var bl.a. kendt for at reklamere for "Fattige børns fodbeklædning", som fik en del af overskuddet ved salget af hans specielle tændstikker.

I januar 1941 flyttede fabrikken til Cæcilievej 58 i Hvidovre hvor den i 1947 blev ramt af en voldsom brand, som udviklede sig mere end nødvendigt, dels som følge af, at brandvæsnet sendte slukningskøretøjer helt fra København, selvom stationen for Rødovre-Hvidovre lå nærmere og dels som følge af, at slangerne på de første slukningskøretøjer ikke passede til brandstanderne i Hvidovre.

Efter branden flyttede Hans Bruun fabrikken til Platanvej 4. Også her blev fabrikken ramt af en brand, men denne gang lykkedes det dog brandvæsnet hurtigt at få bugt med ilden.

I 1953 lukkede Hans Bruun fabrikationen og oprettede kontor på Vesterbrogade 43, hvorfra han solgte reklametændstikker, som han fik fremstillet hos Crown Gummed Paper.
DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
TÆNDSTIKFABRIKKEN SOLO
Data   Billeder   Etiketter
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker