DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
OTTO MIRAM
Data   Billeder   Etiketter
1907 - 1913
v/ Georg Schwiening, Cassel, Tyskland
Grundlagt 1830

Personer:
Georg Schwiening
(?? - 1914), fabrikant, viceborgmester i Bettenhausen

I 1907 havde tændstikfabrikken Otto Miram i Cassel, behov for kapital til deres nystartede fabrik og dens ejer Georg Schwiening indgik aftale med H.E. Gosch & Co om et lån på 200.000 mark, som efter fire år skulle blive til en anden prioritetsaktie med et udbytte på 8.000 kroner om året. Det blev aftalt en prøveperiode på 2 år, for at se om fabrikken var rentabel.

Fabrikken arbejdede tilfredsstillende og blev hurtigt optaget i den store tyske tændstikkonvention, hvor Schwiening indtrådte i bestyrelsen.

I sommeren 1909 blev der, med kun 10 dages virkning, vedtaget en ny import- og toldlov, som medførte at prisen på tændstikker steg fra 8 mark pr mille til 10-11 mark. Gosch afkast det første år blev på knap 9.000 kroner. Selv om toldloven fik en hurtig virkning, blev der i den korte periode indført utroligt store mængder; bl.a. eksporterede Gosch alene 21 millioner æsker på de kun 10 dage. Resultatet blev, at markedet var oversvømmet og den tyske regering tyede til endnu et lovindgreb, hvor ingen fabrik måtte producere mere end 45% af deres tidligere produktion.

Den katastrofe som dette medførte for fabrikkerne ramte også Otto Miram, der i foråret 1911 måtte erklære sig konkurs. Gosch nåede at få 30.000 af de oprindelige 200.000 mark tilbage, men da konkursforvaltningen efterfølgende solgte fabrikationsretten til Stahl & Nökle for 400.000 mark og bygningerne for andre 200.000 mark, anlagde Gosch sag om at få deres tilgodehavende fra boet. Hvordan denne sag endte, har vi indtil nu desværre ikke fundet noget materiale om.

Fabrikken i Kassel i 1914, efter at bygningern var solgt.

    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker