DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
RASMUS LANGELAND MATHIESEN
Data Billeder Etiketter
1864 - 1870
Århus


Da tømmersvend Rasmus Langeland Mathiesen i 1864 vendte hjem efter en længere studietur i Europa, indrettede han en svovlstikfabrik i sidebygningen til sin bolig i Mindegade. Da han havde gang i sin tømrer- og arkitektvirksomhed, ansatte han straks sin svend Lars Peter Larsen til at forestå produktionen ved hjælp af den kone og de børn i alderen 8-12 år som han ansatte i efteråret.

Den 13. marts udbrød der dog en større brand i fabrikken i Mindegade, hvor brandvæsnet ved hjælp af militæret fik begrænset ilden til Langeland Mathiesens fabrik, som dog blev så ødelagt at hele sidebygningen nedbrændte. Bølgerne gik højt i byen om den farlige fabrik og der gik hurtigt mange rygter om, at det var 3. gang fabrikken brændte og at den burde flyttes udenfor byen, hvis den overhovedet skulle fabrikere igen. Langeland Mathiesen måtte derfor bede avisen om at dementere påstandene og oplyse, at der kun havde været 1 brand tidligere og at denne endda havde været så lille, at Langeland Mathiesen selv kunne slukke denne.

Rasmus Langeland fandt dog hurtigt et nyt sted, denne gang uden for byen, ved Jægergården på vejen til Marselisborg, hvor han opførte en hel ny fabriksbygning. Men allerede få måneder efter at bygningen var færdig og produktionen i gang brød der også ild i denne og bygningerne nedbrændte.

Han gik derefter sammen med en af sine forhandlere, købmand Eiler Mehl, hvor Mehl byggede en fabrik til produktion af chokolade (det senere Elvirasminde) og hvor Rasmus Langeland lejede sig ind i den ene ende af fabrikken som kom til at ligge ved Wallensteins skanse på Hadsherredsvej.

Her producerede Rasmus Langeland både runde og firkantede og stikker i mange farver og i 1867 deltog han med disse i udstillingen i Paris.

Mehls fabrik fik stor succes og da han hurtigt fik brug for mere plads, enedes han med Rasmus Langeland om, at denne flyttede, hvorefter Rasmus Langeland fandt en grund for enden af Teglværksvej i det nordlige Århus. Her byggede han en en-etages fabriksbygning forsynet med tegltag, en halvtagsbygning og et latrin.

2 år senere havde Rasmus Langeland ud over sin forvalter, Lars ansat 8 - 12 drenge til produktionen, hvor han selv blandede svovl og fosfor, som opbevaredes under vand i en aflåst kiste.

Den 25. marts 1870 sluttede dagen som den plejere kl. 19.00 ved at Lars slukkede og lukkede og bragte nøglen hjem til Rasmus Langeland, men om natten brød der en kraftig ild løs og endnu engang brændte fabrikken ned til grunden. Branden var så kraftig, at hvis der ikke netop denne nat havde været en kraftig vestenvind, kunne den meget nemt have bredt sig ind mod Århus.

Denne gang blev sidste gang, at Rasmus Langeland forsøgte sig, herefter helligede han sig sin tømrer og arkitektvirksomhed og i 1872 flyttede han til København, hvor han blev bygningsinspektør.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Fabriksbygningen på Hadsherredsvej, set fra Skansen. Rasmus Langeland Mathiesens svovlstikkefabrik til højre, hvor skorstenen fra satsrummet rager op gennem taget.Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker