HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
CARL JOHAN STAAL
1850 - 1851
Blegdamsvej 82, København

Carl Johan Staal (1819 - ??) født i Stockholm, brændevinsbrænder

Carl Johan Staal, der kom til Danmark med sine forældre i starten af 1830´erne fik i 1844 bevilling som brændevinsbrænder. I 1850 søgte han om eneret på fremstilling af en af ham væsentlig forbedret metode i fabrikationen af svovlstikker. Men Den polytekniske Læreanstalt mente ikke, at der er noget nyt i opfindelse.

I januar 1851 søgte  Staal igen, denne gang om almindelig bevilling, idet han samtidig indsendte de obligatoriske prøver på de af ham fremstillede svovlstikker. Men også denne gang får han afslag, idet brandvæsnet ved deres besigtigelse af de påtænkte lokaler i Sværtegaden 171 i baghusets 2. sal ikke finder dem egnede til fabrikationen. I stedet anbefaltes Staal at anlægge sin fabrik uden for byen.

Staal var stædig og allerede i april samme år søgte havde han fundet er lejemål på den anden side af søerne, nærmere bestemt den en bygning på den 11. blegdam (Blegdamsvej 82) af den lange række af damme, der lå på den nordlige side af Sortedamssøen og hvor folk fik deres tøj og linned bleget. Denne gang godkendte brandvæsnet fabrikken, men politimester Bræstrup kunne derimod ikke godkende placeringen, da den lige nøjagtig lå indenfor den linje som politikerne var ved at godkende som grænsen for, hvor man måtte anlægge skadelige næringsveje. Staal fik dog sin godkendelse mod at han inden næste flyttedag fandt en anden adresse til sin fabrik.

Staal startede sin fabrik og slog ikke små brød op, idet han den 17. juli samme år i en stort anlagt annonce for Fugtighedsfrie lak-frictionsfyrstikker kunne reklamere for sine stikker og bekendtgøre de 11 urtekræmmere, der forestod forhandlingen ud over hans eget udsalg i butik 11 i Rosenborg Have.

Staal meddelte aldrig, hvor han flyttede hen efter flyttedagen 1. oktober, men den 11. oktober 1853 blev hans bevilling annuleret.
Staals stort anlagte annonceEtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker