DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
RASMUS RASMUSSEN
Data   Billeder   Etiketter
1847 - 1867

Rasmus Rasmussen har bl.a. lavet apparatur og redskaber til en svovlstikkefabrik, sandsynligvis Rohmell & Schüerer, så i 1847 søgte og fik han bevilling til at etablere en fabrik i de lokaler han havde lejet til formålet i kælderen i Rosengården 130.

Rasmussen kom ud for en af de først noterede brande i en svovlstikfabrik, i september 1847.

Rasmussen har tilsyneladende haft rod i økonomien og ikke været en særlig god betaler, for fogeden skal flere gange rykke for betaling af gebyret på de 17 rigsdaler. Senere, da han søgte og fik bevilling til at etablere vaskeri på basis af nogle vaskerimaskiner han havde opfundet, kniber det igen med at få betalt gebyret, og da fogende skulle inddrive beløbet, kunne han konstatere, at Rasmussens ejendele i forvejen var belånt til langt over værdien. De mange flytninger af fabrikken (se data) skyldes måske også tilsvarende besvær med at betale husleje.

I april 1849 flytter Rasmus Rasmussen sin fabrik og udsalg til Borgergaden 110, hvor han løbende søger om drenge og piger til fabrikationen, indtil han i foråret 1859 flytter til Lille Strandstræde 68 (som er matrikelnummeret, senere blev husnummeret, 14 benyttet i stedet).

I april 1861 søgte Rasmus Rasmussen sammen med en Nielsen om at måtte få 5 års eneret på en opfindelse af svovlstikker, men de berettede ikke noget nærmere om arten af denne opfindelse. På dette tidspunkt noteres Nielsen og Rasmussen på adressen Charlottenlund Strandvej no. 1m.

Mens Rasmussens fabrik havde til huse i Lille Strandstræde 68 / 14, kom der til stadighed klager og lugten fra fabrikken og disse fortsatte, da han rykkede rundt om hjørnet til Garnisonspladsen 10, det senere Sct. Annæ Plads nr. 10 (matrikel 60), hvor baghuset, som han etablerede fabrikken i, stadig eksisterer.

Sundhedspolitiet besøgte fabrikken og beskrev lokalet som 44 fod langt, 13 fod og 6 tommer bredt og 7 fod og 4 tommer højt med 4 kvistvinduer ud imod den ejendom, hvor beboerne klagede. Politiet beskriver videre, at Rasmussen hver tredje dag koger satsen og at det er ved dette arbejde at der udbreder sig en temmelig stærk stank, idet politiet bemærker, at han ved dette arbejde har vinduerne tillukkede eller i hvert tilfælde kun 1 vindue åbent. Dørmanden fortalte endvidere, at Rasmussen nogle gange overnattede på gulvet i fabrikken.

Da Rasmussen ikke var tilstede ved dette besøg kom politiet tilbage nogen tid efter og kunne konstatere, at lugten ikke var så gennemtrængende som beskrevet og ikke kan være til besvær for de omkringboende.

Senere besøgte også brandvæsnet fabrikken og kunne konstatere at denne overholdt de brandmæssige forskrifter.

I efteråret 1867 er Rasmussen rykket til Bredgade 36 og får i oktober måned fremvist en række trætråde (til svovlstikkefabrikation) på Industriforeningens møde.

Det fremgår ikke, hvornår Rasmussen er stoppet, men det er sandsynligt at dette er sket i 1867, hvor han etablerer dampvaskeri i Norgesgade 74 (det nuværende Bredgade).

    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker