DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
JOHAN LUDOLPH OG ANNE MARIE GRANBERG
1842 - 1844
Rosenborggade 213, København

Johan Ludolph Granberg søger i august 1842 om at måtte fabrikere svovlstikker. Han har lært dette af snedkersvend H.D. Schmilau, der har arbejdet i hans fars snedkerværksted. Han påtænker at anlægge fabrikken i et lejemål i Adelgade, men da brandvæsnet besigter de lokaler i kælderen i Rosenborggade, hvor han agter at sælge sine svovlstikker, bemærker de, at disse lokaler også er egnede til fabrikationen, hvorfor vælger at anlægge fabrikken her i stedet.

Men da han får bevillingen i 6. december 1842 er han død af en medfødt svagelighed og hans mor, Anne Marie Granberg vælger straks at ansøge om at måtte overtage sønnens bevilling, da hun, som hun nok noget overdrevent skriver, allerede har investeret over 1000 rigsdaler i anlæggelsen af fabrikken. Hun modtager bevillingen mod at snedker H.D. Schmilau lover at forestå denne og sørge for at der er ordentligt lukket og slukket ved arbejdstid ophør.

Ud over Schmilau arbejder der i fabrikken i 1843 5 fattige børn som producerer ca. 60 gros (8.500 stk) om året. Hertil forbruger hun i følge industritællingen forskellige former for materialer til ca. 30 rd.. Det er sandsynligt, at hendes påståede investering på 1000 rigsdaler er noget overdrevet og i hvert tilfælde ikke står mål med hendes produktion, som med udgangspunkt i en pris på hele 2 rigsdaler pr. gros vil indbringe 120 rigsdaler årligt, d.v.s. en indtjening på under 100 rigsdaler.

Efter at Schmilau har forladt virksomheden, går det ikke længere så godt og Granberg prøver derfor allerede i marts 843 at afhænde fabrikken. I første omgang ved at sælge eller leje den ud og senere ved at prøve at sælge inventaret, uden at dette lykkes.  Det vides ikke hvor længe fabrikken producerer, men produktionen stopper sandsynligvis inden udgangen af 1843. I august 1845 sætter hun et parti æsker til svovlstikker til salg. Anne Marie Granberg dør i 1847, hvorefter hendes svigersøn overtager ejendommen og lejer kælderlokalerne ud til en høker. Han har dog stadig inventaret til svovlstikkeproduktionen stående for den 4. januar 1850 indrykker han en annonce om at komplet inventarium til svovlstikkefabrik sælges.
Fælles annonce for Schmialu og Granberg, mens alt endnu var fryd og gammen

Og der kom en og der kom to
en på bare ben, en på sko,
en kom med hat, og den var grå,
og så havde han sokker på.
Julia, Julia, Julia, Julia hopsasa
Julie, Julia, søde Julia!

En drukken mand de slæbte ned,
mens til værten han råbte vred:
Fir' skilling gav jeg dig, min ven,
må jeg be' om de to igen.
Julia, Julia, Julia, Julia, hopsasa!
Julia, Julia, søde Julia!

Hvor mange men'sker der er brændt,
er mig endnu ikke ret bekendt, -
og hvem det er, man kan ej se,
thi man finder kun maverne.
Julia, Julia, Julia, Julia, hopsasa!
Julia, Julia, søde Julia!

En kemisk svovlstik, blev der sagt,
har vort Pjaltenborg ødelagt -
hvad er da verdens glans og skin
alt mod en usselig fyrrepind.
Julia, Julia, Julia, Julia, hopsasa!
Julia, Julia, søde Julia!
Den vægter standser i sit vers,
brand, han brøler og gør kommers,
det klemter støt i tårnets top,
sprøjterne kommer i fuld galop.
Julia, Julia, Julia, Julia, hopsasa!
Julia, Julia, søde Julia!

Hej, vægter, hvor skal slaget stå?
Oppe på hjørnet af Aabenraa.
Ih, Gud bevares skal den sorg
ramme det prægtige Pjaltenborg.
Julia, Julia, Julia, Julia, hopsasa!
Julia, Julia, søde Julia!

I borgen borde der en flok
lasarusser - det ved jeg nok -
men fine folk man også fandt,
jøsses, der bo'de en løjtenant.
Julia, Julia, Julia, Julia, hopsasa!
Julia, Julia, søde Julia!

Og hvem der nu i sengen lå,
nåede knap at få bukser på,
men hvem der stod og sov, hurra,
frelste sit liv og sit tøj endda.
Julia, Julia, Julia, Julia, hopsasa!
Julia, Julia, søde Julia!
Som kuriosum kan fortælles, at samtidig med at Anne Marie Granberg drev sin svovlstikfabrik i kælderen samt i årene efter, dannede ejendommen ramme om et såkaldte Pjaltenborg, der var "hotel" for rejsende håndværkere og byens laveste stand. Denne Pjaltenborg blev dog udødeliggjort, da Adolf von der Recke skrev skillingsvisen "Pjaltenborgs brand", efter at ejendommen totalt nedbrændte i løbet af blot 3 timer en kold isnende nat den 20. marts 1850 og 3 mennesker indebrændte:
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

 


Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker