DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
PALLESEN & DAVIDSEN
Data   Billeder 
Etiketter
1872 - 1877
Nørrebro

Personer:
Oscar Philip Davidsen
(1852 - 1920), cand. pharm, senere etatsråd (ikke at forveksle med smørrebrødskongen)
Charles Edvard Pallesen (1849 - 1876), cand. pharm

Adresser:
1872 - 1874    Pallesen & Davidsen, Tagensvej 4, København
1874 - 1875    Københavns ny Tændstikfabrik, Jagtvej 101, København
1875 - 1877    Pallesen & Co, Rådmandsgade 2, København

I foråret 1872 pakkede de to cand. pharm.´er Oscar Davidsen og Charles Pallesen de maskiner sammen, som de havde i den fabrik, de havde etableret i Malmø sammen med svenskeren J.D. Andersson og flyttede dem til København.  Her havde Pallesen søgt og fået tilladelse til at drive en svovlstikkefabrik på Tagensvej nr. 4. Fabrikken kaldte de "Pallesen & Davidsen".

Da Carl Conrad Kjær satte sine maskiner til salg i 1874 købte de disse og flyttede såvel dem som deres egne til nye lokaler i Jagtvej 101. Samtidig kaldte de firmaet "Københavns ny Tændstikfabrik".

Allerede i 1875 flyttede de dog igen fabrikken, denne gang til en grund i Rådmandsgade 2, hvor de for 17.337 kroner opførte en helt ny 2-etages bygning, som kunne danne rammen om en meget forbedret produktion. De næste år forbedredes fabrikken, bl.a. med ny tørreovn i brandsikkert rum, højere skorsten m.v.

Da Pallesen i efteråret 1875 blev alvorligt syg af nyrebetændelse, måtte han overlade driften til Davidsen alene. Selvom Pallesen døde et par måneder senere valgte Davidsen at fortsætte med firmanavnet "Pallesen & Co", sandsynligvis i respekt for sin afdøde ven og kollega.

I starten af 1877 lukkede Davidsen fabrikken, da han var gået i kompagniskab med H.E. Gosch og maskiner og udstyr blev flyttet til dennes fabrik Phønix i Jacobsgade på Amager.

Reklame fra 1874
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER



Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker