DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
RANDERS TÆNDSTIKFABRIK
Data   Billeder  
Etiketter (se nedenfor)
1864 - 1884
Vestergade 505, Randers

I 1864 købte Carl Frederik Emil Hoff både Søren Larsen Sørensens købmandshandel og svovlstikfabrik og flyttede den over i sin egen købmandsgård, der lå lidt længere nede ad gaden i Vestergade 505. Han kaldte ret hurtigt sin fabrik for Randers Tændstikfabrik og begyndte ud over de almindelige svovlstikker også, som den første i landet, at fabrikere sikkerhedstændstikker efter den svenske metode fra Jönköping.

Produktionen steg støt og roligt så han allerede i 1866 beskæftigede over 50 arbejdere, primært børn. Hans lokaler betegnedes som velventilerede og produktionen veltilrettelagt. I sommeren 1868 byggede Hoff en større bygning i sin baggård til produktionen. Selvom fabrikken blev udført efter datidens reglementerede forhold, opstod der en række brande på fabrikken, dog uden at dette gik væsentligt ud over produktionen.

I 1872 indgik Anders Sørensen og Hoff en aftale om forhøjelse af deres priser.

I 1873 overtog hans søn Ernst Hoff fabrikken, medens den ældre Hoff koncentrerede sig om sin købmandshandel, men foretog året efter en rejse til Sverige for bl.a. at se fabrikken i Jönköping. På rejsen købte han et komplet anlæg af brugte maskiner, som han fik bragt til Randers, men inden maskinerne nåede at blive sat i drift, døde Hoff af gigtfeber.

Sønnen Ernst Hoff foretog de nødvendige ombygninger efter tændstiklovens indførelse og øgede fortsat produktionen samtidig med at han annoncerede for sine mærker, kronprins Frederik 8 og Niels Ebbesen. Annoncer som H.E. Gosch tog kampen op med ved næsten identiske annoncer for med mærkerne, kong Frederik 7 og Tordenskjold.

Der udbrød brand på Randers Tændstikfabrik 22. oktober 1881, hvor hele fabrikken blev lagt i ruiner. Selv om Ernst Hoff fik bygget en ny og større fabrik, havde branden tilsyneladende rystet ham, for han begyndte at være interesseret i at sælge fabrikken.

Den 17. juli 1884 købte Just Abildgaard,  Peter Justesen og konsul Michaelsen Randers Tændstikfabrik, hvorefter de dannede aktieselskabet "Tændstikfabrikken Merkur".

Etiketter:

F 34.1      C.F.E. Hoff
F 34.2      Randers Tændstikfabrik 


    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker