DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
LUDVIG HINTZE
Data   Billeder   Etiketter
1864 - 1865
Bådsmandsstræde 79, Christianshavn

Ludvig Hintze havde drevet en stor svovlstikkefabrik med ca. 200 ansatte, først i Slesvig by og siden i Flensborg siden 1846 og havde haft en stort salg til den resterende del af Danmark. Men da Dybbøl faldt i 1864 og Jylland blev besat af østrigerne og preusserne besluttede Hintze at flytte sin fabrik til København, hvor han især havde haft stor afsætning. Han sendte sin handelsrejsende Heinrich Eduard Gosch til København for at finde et passende sted at anlægge fabrikken og på det yderste Christianshavn i Caspersens gamle ankersmedje i Bådsmandsstræde 79 fandt han, hvad han søgte. En placering ved kanalen og i tilpas afstand fra beboelser. Hintze sendte sin finansmand Jacob Jout til København og han fik hurtigt indgået en aftale med Isaac Wulf Heymann, der ejede ejendommen og fik godkendelse fra Københavns Sundhedskommission til anlæggelsen mod at skorstenen blev forhøjet.

Etableringen af fabrikken blev dog ramt af forskellige sikkerhedsmæssige krav fra myndighederne, så der gik næsten ½ år før den kunne komme i gang. I slutningen af januar 1865 fik han fabrikken igang og kunne begynde at søge folk, men da omkostningerne ved at drive fabrikken i København frem for Slesvig var betydeligt større og indtjeningen derfor begrænset begyndte Hintze at overveje, at sælge fabrikken. Gosch, der havde bosat sig i Overgaden neden Vandet på Christianshavn besøgte bl.a. Jens og Anders Sørensen på Frederiksberg og i august 1865 valgte Anders Sørensen at købe Ludvig Hintzes maskiner og overtage lejemålet i Bådsmandsstræde. Den 7. september registreredes firmaet "Ludvig Hintzes efterfølger".
 
Mens Anders Sørensen byggede ud på Falkoner Alle, drev han fabrikken i Bådsmandsstræde og den 15. oktober 1866 flyttede han maskinerne til Frederiksberg og opsagde lejemålet på Christianshavn.

Det har hidtil været opfattelsen, at Gosch blev sendt til København for at sælge Hintzes maskiner, men i forbindelse med researchen til vores bog "svovlstikkerne - en glemt industrihistorie" fandt vi arkivalier, der viste, at Ludvig Hintze faktisk etablerede sig på Christianshavn og at Sørensen købte hans fabrik efter at fabrikken var indrettet og maskinerne installeret.

Vi har senere kunnet konstatere, at Hinze ikke flyttede sin fabrik fra Slesvig by, men solgte denne og i stedet etablerede en ny i Bådsmandsstræde, for den 16. december 1867 skete der en større brand i den såkaldte Hinze`ske gård ved Skibsbroen, der i løbet af kun 2 timer lagde hele fabrikken i ruiner. Da fabrikken i følge avisen var lavt forsikret, ville den næppe blive genopført og mange mennesker blev arbejdsløse. Det fremgår af avisen også, at bygninger og inventar var blevet nyopført i 1861.
Ludvig Hintzes og Anders Sørensens fælles annonce om overtagelsen af fabrikken
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker