DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
AALBORG SVOVLSTIKFAGBRIK
OG AALBORG TÆNDSTIKFABRIK
Data   Billeder   Etiketter
1865 - 1881
Aalborg

I efteråret 1865 lejede Ludolph Emil Fog og Carl Frederik Als sig ind i gartner Bjerregaards gård i Skolegade 3, hvor de startede deres svovlstikkefabrik op udelukkende med produktion af runde stikker. Allerede året efter trådte Als dog ud af samarbejdet, måske for at tage tilbage til Australien, hvor han tidligere havde været ude og i stedet fortsatte Fog alene.

I de næste par år søgte Fog og Als jævnligt efter flinke børn til fabrikken.

Herudover er der ikke fundet data eller andre oplysninger om Fogs fabrik, før han i 1870 solgte fabrikken til Hermann August Clausen, der tidligere havde overtaget Ole Christian Greens fabrik i Møllegade. Clausen slog de to fabrikker sammen og flyttede maskinerne til sin egen fabrik i Møllegade.

I 1873 flyttede Fog, der i mellemtiden var taget til København som salgsagent for Clausen, tilbage til Aalborg og blev nu daglig leder af fabrikken.

Men den nye tændstiklov blev hård for Clausen og Fog, der allerede under lovarbejdet havde gjort opmærksom på, at denne kunne blive deres fabriks død, på grund af de store omkostninger til omlægning. I januar 1874 måtte de sælge fabrikken til Rudolph Frederik Berggreen, som bliver daglig leder, købmand Olaf Hansen og sagfører H.R. Bøgvad. De tre foretog den nødvendige tilpasning af fabrikken og 17. juni 1874 ændrede de firmaets navn fra Aalborg Svovlstikkefabrik til Aalborg Tændstikfabrik. Samtidig udtrådte Bøgvad og August Ludvig Dominco Jochimsen blev ny ansvarlig for fabrikken.

Der gik kun 2 år før Fog igen fik ansvar for fabrikken, indtil denne lukkede endeligt i 1879.    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker