HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
SØREN OG JØRGEN CHRISTIAN BRUMMER
Data   Billeder   Etiketter
1847 - 1865

Allerede i 1840 havde brødrene Søren og Jørgen Brummer en købmandsforretning sammen med j. Christophersen i Vestergade 262 i Odense. Søren Brummer, som var cand. pharm., ligesom Ole Christian Green i Aalborg, lod sig inspirere af denne og begyndte i 1845 også selv at eksperimentere med at producere frictionssvovlstikker i en af baghusets sidebygninger.

I 1849 supplerede Søren forretningen med ølbryggeri, da han overtog sin bror, Hans Brummers bryggeri. Senere samme år blev de to brødre Jørgen, der havde haft ansvaret for svovlstikkefabrikken og Søren uenige og Jørgen startede derfor sin egen svovlstikkefabrik i St. Annegade 322, medens Søren fortsatte med såvel bryggeri som svovlstikkefabrik og købmandshandel.

Selvom Jørgens fabrik var noget mindre end Sørens (sandsynligvis under 10 ansatte, da dette var grænsen for indmeldelse til industritællingen og der ikke findes industritællinger for Jørgens fabrik) var de to brødre hårde konkurrenter til hinanden og havde endda samtidig annoncer i avisen for deres fabrikater.

På et tidspunkt i 1850 flyttede Jørgen sin fabrik til købmand Ducks gård på Vestergade, men i 1857 blev han gift med en ung pige, som boede i Brylle og Jørgen valgte at lukke fabrikken og flytte til Dalmosehuset i Brylle og her bliver husmand.

For Sørens vedkommende øgedes salget fra hans bryggeri og i 1860 byggede han, i en af de andre sidebygninger, et helt nyt bryggeri for brygning efter de mest moderne metoder. Svovlstikkerne havde nu mindre interesse og i 1865 satte han sin fabrik til salg.

Adolph Madsen købte fabrikken, som blev liggende i sidebygningen, hvor Madsen lejede sig ind.

I 1890 trak Søren sig tilbage og levede af sin formue til sin død.

Som kuriosum kan nævnes, at Søren og Jørgens søster, Margrethe Louise Marie bliver gift med deres studiekammerat Conrad Stegmann og får datteren Otilie, som bliver gift med den unge bryggersøn fra Valby, Carl Jacobsen.
Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker