DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
ZILVER A/S OG KASTRUP TÆNDSTIKFABRIK
Data  Billeder  Etiketter
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Edwin Zilver
1938 - 1943
Hjallerup Allé 14 - 16, Kastrup

Efter bruddet med Wedfall startede Edwin Zilver sin egen reklametændstikfabrik i Kastrup, med hjælp fra sin storebror Ernest Zilver. Edwin blev sandsynligvis skilt fra sin kone og flyttede til Fredensborg, hvor han begyndte at fabrikere tændstikmaskiner, mens hans kone fortsatte fabrikken. Ernest flyttede til Halmstad i Sverige, hvor han startede sin egen tændstikfabrik Novannons, senere Novaco. I 1958 blev denne fabrik omdøbt til Crownmatch (ikke at forveksle med Cronmatch).

Fabrikken i Kastrup blev ramt af flere store brande. Første gang den 20. december 1938, hvor hele lageret brændte af, men man begyndte straks at producere og reddede julesalget. Anden gang var den 17. juli 1940 og denne gang var det meget kraftigere, nærmest eksplosionsagtigt. Da den 18-årige Kaj Carlsen kom ind i fabrikken, kom han til at støde til en kasse med uindpakkede træstikker, som derved antændte, faldt på gulvet og antændte yderligere 52 pakker. Ilden bredte sig med lynets hast og 3 arbejdersker blev forbrændte men reddede livet ved at springe ud gennem vinduerne. På trods af brandvæsnets ihærdige indsats lykkedes det ikke at redde fabrikken, der nedbrændte.

På dette tidspunkt arbejdede der 42 kvinder i fabrikken, hvoraf de fleste dog holdt pause på uheldstidspunktet.

Da fabrikken skulle genopføres blev der tilladelsen givet bl.a. på betingelse af, at grunden blev beplantet, så man ikke kunne se fabrikken fra vejen. Allerede i 1940 tænkte man altså "grønt".

I 1941 var fabrikken blevet genopført og man producerede igen reklametændstikker. Bl.a. fabrikerede man den såkaldte stik-mønt for forsikringsselskabet Codan. Ligesom 1-øres frimærker indpakkede i cellofan erstattede denne indpakkede tændstik de manglende rigtige 1-ører under 2. verdenskrig.

Zilver havde flere anderledes tiltag, bl.a. solgte de ved påsketid "tændstikblomster", hvor tændstikkerne var emballeret i et påskeæg og annoncerede også med, at man kunne få sit eget navn skrevet på mapperne.

I 1943 blev fabrikken omdøbt til Kastrup Tændstikfabrik med kontor i Holbergsgade 15. Fabrikken blev overtaget af grosserer Aage Bendix, som også anvendte navnet "Fabriken Tendix" om fabrikken.

Zilver gik i stedet igang med at producere og sælge tændstikmaskiner på adressen Højskole Alle 44. Edwin Zilvers maskinfabrik i Fredensborg flyttede i 1949 til Aalestrupvej 15 og året efter lukkede Zilver sin maskinfabrik og flyttede produktionen til Rotterdam.

Edwin Zilver opfandt bl.a. en maskine til fyldning af tændstikker i æsker, som han ansøgte om i 1959 og fik patent på 3. januar 1961

Edwin Zilver døde i Tyskland i 1982.
Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker