DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
LUND & HARTMANN
1866 - 1869
Nørrebrogade 106 og Vesterbrogade 25, København

Johan Christian Lund (1800 - ??), silkehatte- og klædehandler, grosserer
Hans Nicolai Hartmann (1828 - ??), købmand

Købmanden Hans Nicolai Hartmann lejede i foråret 1866 en lille træbygning samt et skur af A. Tvede på Nørrebrogade 106 og startede her sin svovlstikkefabrik. Samme efterår havde hans gode ven Johan Christian Lund et par lokaler ledige i hans ejendom på Vesterbrogade 25. Selvom bygningerne var grundmurede og i orden til svovlstikkeproduktioner, fik Hartmann afslag på sin ansøgning, idet brandvæsnet fandt, at et par tilstødende bindingsværkshuse gjorde det risikabelt og at lokalerne lå for langt inde på grunden til at de kunne nås fra brandhanen på vejen.

Hartmann fortsatte på Nørrebrogade og politiet gjorde ingen bemærkninger om fabrikken, da de besøgte ejendommen i 1867 på grund af et par ulovligt opførte skure i baggården. Dette selv om fabrikken havde vist sin farlighed, da der opstod en eksplosion og brand i den starten af oktober 1866 og en arbejder måtte køres stærkt forbrændt på sygehuset.

I foråret 1869 registrerede politiet bl.a. firmaet "Lund & Hartmann frictionssvovlstikkefabri" som et af de skadelige næringsbrug angående røg- og lugtgener.

Der findes ingen oplysninger om, hvornår fabrikken lukker.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Bindingsværksbygningen (C), hvor Hartmann havde sin svovlstikkefabrik, selv om der var krav om at en sådan skulle være i grundmuret bygning.Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker