HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
CROWN GUMMED PAPER OG CRONMATCH
Data  Billeder  Etiketter (se nedenfor)
Crown Gummed Paper / Cronmatch
1950 - 1967
Flintholm Allé 20 - 26


I november 1950 blev der i loven om forbrugsafgifter bestemt, at fremstillingsvirksomhedens navn skulle fremgår af reklametændstikmapperne. Da Crown Gummed Paper klagede over at skulle bruge deres lange navn, som var vanskeligt at få placeret på mapperne i stedet for det kortere Cronmatch, fik de dispensation til at udsende de 80.000 mapper, de havde fået trykt med Cronmatch navn på. Fremover blev der ansøgt om anvendelsen af Cronmatch for hver separate sending af mapperne.

I 1951 ændrede firmaet navn til "System Crown A/S Crown Gummed Paper"

I 1955 købte Cronmatch´s direktør, Adler Nissen en helt ny tændstikmaskine fra USA, der kunne producere lige så flotte book-matches, som man havde set derfra. De første mapper, der blev produceret på maskinen var ved markeringen af 10-året for 4-maj dagen. På den ene side var trykt Frihedsflaget og på den anden side Dannebrog sammen med flagene fra de lande, der havde hjulpet Danmark ved befrielsen og indvendig var der trykt et "frihedsvers".

I efteråret 1959 begyndte Cronmatch at trykke omslagene, hvorefter de blev sendt til Finland for at få isat paptændstikker, og derefter retur til Cronmatch for at blive færdigmonterede. Kort efter indgik Cronmatch aftale med H.E. Gosch & Co om isætning af tændstikkerne i stedet for at sende dem til Finland.

Bortset fra en kort strid i 1963 varede samarbejdet indtil 1967, hvor Crown Gummed Paper nedlagde virksomheden.

Etiketter
F 71.1      Cronmatch 
F 71.2      1950-1960 - Reklamer 
F 71.3      1961-1965 - Reklamer Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker