DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
KRONEN OG NØRREBRO TÆNDSTIKFABRIK
Data   Billeder  
Etiketter (se nedenfor)
1875 - 1892
Nordvejstvej 11

Niels August Wolff søgte og fik i foråret 1875 tilladelse til at indrette cigar- og tændstikfabrik i den ejendom på Nordvestvej 11 (nuværende Rantzausgade 11), som han havde købt af tømmermester Jørgen Hansen. Tændstikfabrikken blev indrettet i kælderen og cigarfabrikken på loftet, medens han havde kontor i stueetagen, hvor tømmermesteren også lejede et par lokaler. I løbet af året forbedrede han løbende fabrikken, bl.a. inddrog han nogle af tømmermesterens lokaler for at indrette lager til ca. 100.000 (100 mille) tændstikæsker.

I maj 1876 solgte Wolff tændstikfabrikken til Peter Andreas Andersen og Jens Johansen, idet han dog fortsatte med at drive cigarfabrikken og samtidig helligede sig sin militære karriere. Fabrikken fik herefter navnet "Kronen v/ P. Andersen & Co". Mindre end 1 år efter trådte Peter Andreas Andersen dog ud af firmaet.

Allerede 3 år efter, i 1879 skiftede fabrikken igen ejer, idet Jens Johansen solgte til Emil Gundestrup og fabrikken ændrede igen navn, denne gang til "E. Gundestrup & Co". Året efter gik Gundestrup i kompagniskab med Ferdinand Isaac Heymann (søn af Isaac Wulff Heymann og nevø til Philip Wulff Heymann), der ligesom sine forgængere fik borgerskab som tændstikfabrikant. Sammen ændrede de nu navnet til "Nørrebros Tændstikfabrik, E. Gundestrup & Co.".

Da E. Gundestrup døde i juni 1888, fortsatte Heymann alene og ændrede nu navnet til "Nørrebros Tændstikfabrik". Heymann søgte de næste par år om flere ombygninger i forbindelse med udvidelse af produktionen, så der blev paraffinering og satsning i kælderen, kontorer og æskefremstilling i stueetagen og pakning med tilhørende lager på loftet. Sidst i 1880´erne beskæftigede Heymann ca. 50 ansatte, hvoraf hovedparten var kvinder og børn.

Den 28. januar 1892 kl. 9.00 om morgenen indtrådte katastrofen, da en dreng skulle tage en ramme ud i af ovnen i tørrestuen. Drengen tabte rammen på gulvet og denne brød straks i brand og antændte lyn hurtigt resten af fabrikken. Da brandslangen var i uorden var det umuligt at foretage førstehåndsslukning og da brandvæsnet ankom stod hele fabrikken i lys lue. Intet stod at redde.

Heymann håbede at kunne starte forholdsvis hurtigt igen og betalte medarbejderne to ugers løn, men da H.E. Gosch tilbød ham at købe det tilbageværende træ og kemikalier slog Heymann til, selvom betingelserne (for et vederlag på 15.000 kroner) var, at han de næste 8 år ikke på nogen som helst måde måtte etablere, drive eller interessere sig for fabrikation af tændstikker og ikke forhandle andre end Gosch´s fabrikater.

Heymann genopførte ejendommen på Nordvestvej og etablerede værksteder, idet han samtidig købte sig ind i den kemiske virksomhed P. Sørensen & Co, der var ejet af Thorvald Peter Rich og Oscar Hjalmar William Giede. Heymann beholdt, måske for at irritere Gosch, firmanavnet "Nørrebros Tændstikfabrik", idet formålet "fabrikation af tændstikker" blev ændret til blot "fabrikation".

Firmanavnet Nørrebros Tændstikfabrik blev slettet af firmaregistret 3. marts 1896.

Etiketter:

F 48.1      Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik 
F 48.2      P. Thorendahl 

    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker