HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
KEK OG UNION ALLUMETTIÈRE
Data   Billeder  
Etiketter
1908 - 1920
Københavns Export Tændstikfabrik og Union Allumettiére
København og Ninove, Belgien

I 1907 søgte H.E. Gosch & Co efter samarbejdspartner og/eller fabrikker i udlandet og ud over Otto Miram i Kassel i Tyskland var en fabrik i Belgien interessant eftersom det var næsten toldfrit at importere råvarer og arbejdslønnen var den halve end i Danmark. Endvidere var eksportbetingelserne lempeligere end i Danmark.

Efter næsten et års søgen indgik man samarbejde med Belgiens største fabrik, L. Cobbaert & Prové i Ninove. Efter en prøveperiode på et år indgik man i 1908 aftale om overtagelse af fabrikken, idet firmaet Københavns Export Tændstikfabrik blev dannet, som den direkte ejer med adresse såvel i København som i Ninove. Den belgiske virksomhed blev købt for 300.000 belgiske franc plus 10.000 franc i aktier. Direktørerne i det nye selskab blev Folmer Preisler og Hjalmar Madsen, begge direktører i H.E. Gosch & Co., som også indtrådte i bestyrelsen sammen med Oscar Davidsen og to medlemmer fra Belgien.

Fabrikken markedsførte sig under forkortelsen KEK for Københavns Export TændstikfabriK.

Umiddelbart efter overtagelsen købte KEK en byggegrund i nærheden og opførte en helt ny og moderne fabrik og da denne stod færdig overførtes samtlige maskiner dertil, samtidig med at produktionen holdtes i gang. Samtidig flyttedes maskinerne fra Købmændenes Tændstikfabrik til den nye fabrik. Flere arbejdere blev ansat og produktionen øgedes alene det første år fra 150.000 æsker daglig til 350.000 æsker.

Det næste år faldt produktionen dog til ca. 260.000 æsker på grund af indkøring og mange driftsændringer. Samtidig havde man brugt mange ressourcer på at forbedre kvaliteten, så den svarede til den danske. Men der var alligevel problemer med driften, dels var det svært at få god kvindelig arbejdskraft og dels blev man overrasket over den belgiske sløvhed og ligegyldighed såvel fra arbejderne som fra ledelsen.

Preisler greb drastisk ind og satte C. Bech som fabriksbestyrer og sin svigersøn, J.J. Justman-Jacob som merkantil leder. Selvom de to hurtigt fik vendt nedgangen, var de dog fustrerede, da sløvheden og ligegyldigheden tog over, lige så snart danskerne var væk. Produktionen stiger igen til ca. 300.000 æsker daglig med de nu ca. 450 arbejdere. At Bech og Justman-Jacob har været dygtige var helt tydeligt, da 11 konkurrenter i Belgien måtte dreje nøglen om i den samme periode.

I løbet af 1911 og starten af 1912 arbejdede et stort kapitalstærkt belgisk syndikat på at opkøbe de belgiske tændstikfabrikker og danne et syndikat, der skulle kontrollere mere end 90% af den belgiske produktion. Det lykkedes at slutte overenskomst med 10 af de større fabrikker, heriblandt KEK. Syndikatet kom til at hedde "Union Allumettiére". Ud af den samlede aktiekapital på 6,25 millioner franc ejede KEK de 430.000 franc og obligationer for 100.000 franc.

Da første verdenskrig brødud, standsede udviklingen i Union Allumettiére helt og den belgiske direktør kunne i marts 1915 meddele, at selv om fabrikkerne ikke havde lidt fysisk overlast, havde arbejdet været standset i 5 måneder i 1914 og selv om man var kommet lidt i gang igen, var det nu næsten umuligt at fremskaffe råvarer.

I 1920 valgte H.E. Gosch & Co. at sælge deres aktier i selskabet, hvorved de får ca. 350.000 kr.

I følge regnskaberne og årsrapporterne havde Gosch haft et overskud på ca. 100.000 kroner på det belgiske eventyr, men man glemte i dette, at medregne tidligere års afskrivninger.
Underskrifterne på kontrakten om købet af Cobaert & ProvéEtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker