DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
NORDEN OG GODTHAABSVEJS TÆNDSTIKFABRIK
Data   Billeder  
Etiketter
1890 - 1906
Godthaabsvej 39, København


Handskemagermesteren Lars Larsen flyttede i slutningen af 1870´erne fra Odense til København, hvor han slog sig ned som grosserer og i den forbindelse mødte grosserer Christian Sørensen Møller. Efter i flere år at have importeret tændstikker fra den svenske Nybro Tændstikfabrik, der havde sat Lars Larsens egne etiketter på, besluttede han i 1890, at starte sin egen tændstikfabrik. Fabrikken kaldte han, som sit tændstikengrossalg for "Norden". Samme år søgte han om tilladelse til at starte en forsøgsproduktion af tændstikker i den ene halvdel af en bygning på Godhaaabsvej 10d tilhørende gartner Høyer, og som hidtil havde været anvendt til hvidgarveri.

Efter at Christian Møller havde opsøgt brandinspektøren for at få tilladelsen igennem, blev denne givet, omend brandinspektøren fandt anledning til at irettesætte Larsen for hans dårlige indretningsforslag i de trange lokaler. Lars Larsen fulgte brandinspektørens råd og produktionen, der var anslået til 20.000 æsker dagligt gik i gang.

Allerede 2 år efter, i 1892 valgte Lars Larsen af ukendte årsager at sælge fabrikken til købmand Julius Ferdinand Wiberg, der samtidig omdøber fabrikken til "Godthaabsvejs Tændstikfabrik ved J.F. Wiberg". Wiberg havde dog ikke de fornødne midler til at drive fabrikken og da vinteren i 1892-1893 lukkede for havnen i Riga og dermed forsyningerne af træ, måtte Wiberg standse produktionen.

Wiberg kom i kontakt med Gustav Jørgensen og Oscar West, der ønskede at købe fabrikken, dog på betingelse af, at myndighederne accepterede, at man kunne arbejde videre ud fra de tilladelser som Wiberg allerede havde fået. I april 1893 registreredes Jørgensen og West som ejere af fabrikken med det ændrede navn "Godthaabsvejs Tændstikfabrik". De gik straks i gang med at udvide fabrikken til den resterende del af bygningen og foretog de efterfølgende år en række ombygninger og udvidelser af produktionen.

Efter en heftig brand i 1895, hvor hele tagetagen med lageret blev raseret, blev maskinerne i stueetagen dog reddet og produktionen kunne genoptages efter en periode, hvor de 14 ansatte var blevet sendt hjem. I 1897 byggede Jørgensen og West et mindre oplagsskur og i den forbindelse udtaler brandkommissionen, at fabrikken det ikke er ønskeligt, at den "lille og tarveligt anlagte fabrik" blev "planløst udvidet", da der var planer om at anlægge en 30 alen bred vej ned til Nyelandsvej (her mentes sandsynligvis Fasanvejens forlængelse).

I løbet af 1900 havde Privatbankens direktør, konferensråd Axel Heide arbejdet på at samle de danske tændstikfabrikker og i 1901 lykkedes det ham at samle de københavnske fabrikker, P. Rohmell, Godthaabsvejs Tændstikfabrik og Københavns Tændstikfabrik samt Tændstikfabrikken Merkur i aktieselskabet "Københavns Tændstikfabrik og aktie-tændstikfabrikken Merkur". H.E. Gosch & Co. indgik ikke officielt i denne sammenslutning, men havde et på forhånd aftalt helt klart samarbejde med det nye selskab. Oscar West blev ansat som direktør i selskabet. Ved sammenlægning havde Godthaabsvejens Tændstikfabrik købt P. Rohmells maskiner og udstyr for 10.000 kroner og overført det til deres fabrik.

I februar 1903 lukkede H.E. Gosch & Co. Godthaabsvejens Tændstikfabrik og Oscar West aftrådte som direktør. H.E. Gosch & Co brugte dog indtil 1906 navnet "Godthaabsvejens Tændstikfabrik" på nogle af deres etiketter.


De to meget ens etiketter fra Nybro Tändstickfabrik og fra Lars Larsen.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker