DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
TÆNDSTIKFABRIKKEN MERKUR A/S
Data   Billeder  
Etiketter
1884 - 1901
Vestergade 21, Randers

I juli 1884 solgte Ernst Hoffs enke Tændstikfabrikken Randers til Just Abildgaard, Peter Justesen og konsul Michael Michaelsen, som sammen havde dannet aktieselskabet "Tændstikfabrikken Merkur". Som noget af det første ansatte de den svenske tændstiktekniker Kruckenberg, der kom fra Jönköping og efter hans vejledning byggede de fabrikken om efter nyeste svenske mønster. De næste år øgedes produktionen.

I løbet af de næste år øgede de københavnske fabrikker priskonkurrencen, så Merkur var nødt til at nedsætte prisen fra 13,50 kroner pr. 1000 æsker (pr. mille) til 7,50 kroner, hvilket medførte at der ikke længere var indtjening i firmaet. Merkur så sig derfor nødsaget til at indgå en prisaftale med de københavnske fabrikker og for at igen at komme til at give overskud måtte de øge effektiviteten på fabrikken. I 1898 indkøbte de en automatisk fyldemaskine, der ved kun 2 drenge eller pigers indsats kunne fylde 45 - 50.000 æsker om dagen.

I løbet af 1900 havde Privatbankens direktør, konferensråd Axel Heide arbejdet på at samle de danske tændstikfabrikker og i 1901 lykkedes det ham at samle de københavnske fabrikker, P. Rohmell, Godthaabsvejs Tændstikfabrik og Københavns Tændstikfabrik samt Tændstikfabrikken Merkur i aktieselskabet "Københavns Tændstikfabrik og aktie-tændstikfabrikken Merkur". H.E. Gosch & Co. indgik ikke officielt i denne sammenslutning, men havde et på forhånd aftalt helt klart samarbejde med det nye selskab.

I den nye bestyrelse kom til at sidde: Axel Heide, (som formand), Just Abildgaard, Peter Justesen, Carl Bertelsen og Oscar Philip Davidsen. Sidstnævntes deltagelse var et tydeligt bevis på H.E. Gosch´s interesser i selskabet.
    
Fotografi af arbejderne med den mange børn og kvinder fra ca. 1900
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker