DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
INTERNATIONALT TÆNDSTIKKOMPAGNI
Data  Billeder  Etiketter
1899 - 1901
Godthaabsvej 61B, København

Personer:
Søren Lemvig Fog (1864 - ??), ingeniør, løjtnant, søn af tændstikfabrikant Ludolph Emil Fog
Aage Georg Kirchner (1870 - ??), cand. polyt.
Niels Christian Heide (1871 - ??), sagfører
Christoffer Friedenreich Hage (1848 - ??) grosserer, finansminister
Paul Bergsøe (1872 - 1963), cand. polyt.

Efter at Godthaabsvej Tændstikfabrik ophørte med at eksistere, lejede Internationalt Tændstikkompagni lokalerne for her at producere hovedløse tændstikker. I 1899 var Søren Lemvig Fog kommet på idéen om den hovedløse tændstik og sammen med kemikeren Aage Georg Kirchner kom de frem til denne ved at bruge klorsurt baryt til imprægneringen, hvorefter de tog patent på opfindelsen.

I 1900 oprettede Fog et aktieselskab med en kapital på 600.000 kroner, hvor N. Heide, C. Hage og Lemvig Fog kom til at sidde i bestyrelsen. Ingeniør Poul Bergsøe blev ansat som kemiker.

I de lejede lokaler arbejdede Poul Bergsøe videre med udviklingen og fik klaret de fleste af børnesygdommene, hvor strygefladen blev for hurtigt slidt og hvor tændstikkerne nogle gange sugede for meget af opløsningen til sig. Når tændstikkerne blev antændt lyste de med en stærk grøn farve.

Da tændstikkerne var klar til produktion, solgte Kirchner og Fog patentet til H.E. Gosch & Co for 100.000 kroner. Men fabrikken skulle dog kun stå standby til at producere, hvis man fandt interesserede udenlandske købere. Et mindre parti blev produceret med firmaets etiket og lagt på lager.

Under dette konstaterede Bergsøe, at stikkerne ved paraffineringen ikke sugede denne ind i sig, så de kunne modstå fugt, men i stedet blev meget fedtede. Bergsøe gjorde opmærksom på dette, men fik besked på ikke at fortælle dette videre, da det ville ødelægge et salg. Derpå sagde Bergsøe sin stilling op.

Inden året var gået havde man opgivet de hovedløse tændstikker og firmaet blev lukket.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker