Før svovlstikken
Den første svovlstik
Børnearbejde
Fosfornekrose
Kvindekamp
Arbejdsmiljø
Lovene
Den svenske tændstikhistorie
Tændstikkongen Kreuger
Ivar Kreuger myrdet?
H.C. Andersen og svovlstikker
Drachmann og tændstikker

Lysglimt - foreningen og tændstikkerne


DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
LYSGLIMT - FORENINGEN OG TÆNDSTIKKERNE
Data   Billeder   Etiketter
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Den filantropiske forening "Lysglimt" blev oprettet på Fyrbakkerne ved Gilleleje i 1917 af en lille kreds af frimurere, bl.a. med henblik på at etablere et rekreationshjem for kvinder, der var overanstrengte og var kommet på livets skyggeside.  Til at skabe indtægter til foreningen, ud over de frivillige gaver den modtog, fik man fabrikeret tændstikker, som med foreningens egen etiket. "Lysglimt" blev solgt til en mindre overpris. Salget af tændstikkerne gik over forventning og allerede  samme år kunne man opføre rekreationshjemmet Lysglimt, beliggende smukt mellem Nakkehoved og  Gilleleje by.


Man begyndte i 1918 med 60 rekonvalescenter der havde et 3 ugers ophold på hjemmet og derefter voksede tallet jævnt år for år til 92 i 1922, og kom efterhånden fra forskellige egne af landet, bl.a. var der mellem de 101 rekonvalescenter i 1922 tre kvinder fra Flensborgs danske befolkning. Hjemmet blev drevet for midler fremkommet ved frivillige gaver og indtægterne ved salget af tændstikkerne. I 1922 blev der solgt over 1 million æsker, som gav en avance på over 10.000 kroner.


Alene i de første 5 år havde der været 408 rekonvalescenter på hjemmet, der derved hurtigt blev for småt. Foreningen gik derfor i gang med at udvide bygningen, et arbejde som arkitekt Holger Lange forestod ganske vederlagsfrit.

Formand for bestyrelsen, som var ulønnet og selv betalte tryksager, porto o.s.v., var direktør W. Stender og forstanderinde var frk. Næsted.

 

Den 24. juni 1923 kunne man indvie bygningerne og man var nu i stand til at modtage 24 rekonvalescenter ad gangen, en fordobling af de hidtidige muligheder.

 

Ved indvielsesfesten for det nye udvidede hjem i juni 1923 afsang læge Dr. Bøcher en sang, hvor et af versene lød:

 

 "Stakkels Søster! Du skal se

midt i Sorgen Venner,

midt i Mismods dybe Ve

"Lysglimt" vi dig Tænder.

Ud til Sol, til Skov og Strand,

ud til Sundhed, ud til Land,

ud til Glæden vi Dig sender!"

 

Tændstikkerne fabrikeredes dengang i to formater, henholdsvis til lomme- og husholdningsbrug og dengang som nu i udsøgte kvaliteter. Tændstikkerne blev fabrikeret hos H.E.Gosch & Co og forhandlingen blev forestået af Ferdinand Fogs Eftf., der lod to etiketter indregistrere som varemærker i 1917. Senere i 1931 overgik forhandlingen til Hans Beck i Bredgade, der havde forhandlingen frem til 1945.

Tegning fra avisen i juni 1923