DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
FOSFORNEKROSE
Fosfornekrose er en akut eller kronisk fosforforgiftning.

Den akutte forgiftning opstår, når fosfor indbringes i maven enten på grund af en fejltagelse eller i forbindelse med en forbrydelse.

I midten af 1800-tallet kendes til en del giftmord eller forsøg herpå, hvor fosfor er blevet brugt som forgiftningsmiddel, enten ved brug af enten rottekrudt, der indeholdt fosfor eller ved afskrælning af den fosfor der var på svovlstikkerne og opløse dette i suppe eller kaffe. Forgiftningen indtræder hurtigt, efter få timers forløb, med opkast og stærke smerter i hjertet. Det opkastede lugter stærkt af fosfor og kan lyse i mørke. Indtagelsen af fosforen giver hjertelammelse, hvorefter døden hurtigt kan indtræde.

Hos børn indtræder døden ikke så hurtigt som hos voksne, her ser det ud, som om forgiftningen er ophørt, idet der atter indtræder velbefindende, men efter 2-3 dages forløb indfinder forgiftningssymptomerne sig på ny og da i endnu stærkere grad. Der opstår smerter i hjertet og der kommer nu blødninger fra maven, tarmen, nyrerne, næsten og i huden og i løbet af 8-14 dage indtræder døden.

Den kroniske forgiftning ytrer sig som den såkaldte fosfornekrose, en betændelsestilstand i kæberne, hvor selve kæbebenet går i forrådnelse, hvorfor sygdommen i starten også blev kald benæder. Fosfornekrosen kendes først fra omkring 1840´erne, kort tid efter at fosforet blev taget i brug ved svovlstikkefabrikationen. Fosforets dampe og afsmitning fra hænder (når man slikker på sine fingre) angriber mundhulen hos fabriksarbejderne og lettest hos børn og unge mennesker. Kæbebenet blottes, og der udskilles en fosforlugtende materie. Kæbebenet dør langsomt bort og under den ofte lange lidelse svinder patientens kræfter så meget, at det ofte medfølger døden. Oftest var den eneste helbredelsesmetode at bortoperere en del af det ødelagte kæbeben.

Ved indførelsen af tændstikloven i 1874 og forbuddet mod anvendelsen af det gule fosfor forsvandt forgiftningstilfældene.

Tændstikloven

Fortegnelse over tilfælde af phosphornekrose udarbejdet i forbindelse med lovarbejdet

Beskrivelsen af forholdene på A. Sørensens svovlstikfabrik (det anonyme brev) - hvis du vil se en "oversættelse", se under "Lovene"
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Fabriksarbejdere og fabriksarbejdersker ramt af fosfornekrose


Før svovlstikken
Den første svovlstik
Børnearbejde
Fosfornekrose
Kvindekamp
Arbejdsmiljø
Lovene
Den svenske tændstikhistorie
Tændstikkongen Kreuger
Ivar Kreuger myrdet?
H.C. Andersen og svovlstikker
Drachmann og tændstikker

Lysglimt - foreningen og tændstikkerne