Før svovlstikken
Den første svovlstik
Børnearbejde
Fosfornekrose
Kvindekamp
Arbejdsmiljø
Lovene
Den svenske tændstikhistorie
Tændstikkongen Kreuger
Ivar Kreuger myrdet?
H.C. Andersen og svovlstikker
Drachmann og tændstikker

Lysglimt - foreningen og tændstikkerneDET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
H.C. ANDERSEN OG SVOVLSTIKKERNE
Eventyret "Den lille pige med svovlstikkeren" blev skrevet den 18. november 1845, mens H.C. Andersen gjorde ophold på Gråsten Slot forud for en af sine lange udenlandsrejser. Anledningen til eventyret var en opfordring fra redaktøren fra Dansk Folkekalender, Andreas Flinch, til at skrive en historie ud fra en tegning af J.Th. Lundbye forestillende en lille pige med nogle pinde i hånden og med underteksten: Gjør vel, når du giver. H.C. Andersen havde ladet opfordringen ligger i noget tid, men følte nu at han måtte få dette af vejen, inden han drog af sted på sin rejse.

Der har været mange teorier om, hvad der, ud over tegningen, har inspireret ham til eventyret - tanker om hans moder og hans barndom m.v..

Men der er dog meget der tyder på en meget mere jordnær inspiration til eventyret. For i perioden op til afrejsen boede H.C. Andersen, som mange gange før på hotel d´Angleterre, som var nabo til den første svovlstikkefabrik i Danmark, nemlig Rohmell & Schüerers fabrik i Bag Hovedvagten. Det er uomtvisteligt ud fra nogle af H.C. Andersens breve, at hans skrædder og skomager boede i samme ejendom som fabrikken lå i og at hans velgører Jonas Collins søn, Gottlieb Collin også boede i denne ejendom, på anden sal. H.C. Andersen korrespondere hjerteligt med Gottlieb og var mange gange på besøg, ligesom han glædede sig over at familien Collin var samledes hos Gottlieb under koleraepidemien, som undgik området Bag Hovedvagten.

Samtidig boede Jonas Collin i den Collinske gård i Bredgade, hvorfor H.C. Andersen ofte må have passeret gennem Bag Hovedvagten, for at undgå den ret mørke Kongens Nytorv og har ikke kan have undladt at støde på børnene, der kom til og fra fabrikken.

I 1845 var der bag hovedvagtsbygning en tilbygning, nærmere en form for garage, for den lokale brandsprøjte, hovedvagtssprøjten. Studerer man billede af Hovedvagten kan man se udbygningen på d´Angleterresiden, men af korrespondance fra P. Rohmell fremgår det, at den pågældende udbygning, som var et pissoir, først blev opført senere.

Tilbygningen bag hovedvagten, kan derfor meget vel have dannet den krog ved huset, hvor den lille piger sidder med sine svovlstikker.

Der er derfor meget, der taler for, at H.C. Andersen i sit eventyr faktisk har givet en af de første beskrivelser af de fattige børn, der arbejde på svovlstikkefabrikkerne.


    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

H.C. Andersen i den smalle gade Bag Hovedvagten (til højre) med Rohmells ejendom til venstre. Bagest til højre ses fremspringet som sprøjtehuset gør.
(Poul Low Møllers illustration fra bogen, )