Før svovlstikken
Den første svovlstik
Børnearbejde
Fosfornekrose
Kvindekamp
Arbejdsmiljø
Lovene
Den svenske tændstikhistorie
Tændstikkongen Kreuger
Ivar Kreuger myrdet?
H.C. Andersen og svovlstikker
Drachmann og tændstikker

Lysglimt - foreningen og tændstikkerne

DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
LOVENE
Loven om børnearbejde
Loven blev fremsat 7. januar 1873, efter at lægen Emil Hornemann, bl.a.  ved den første nordiske industrikonference i København, have holdt et meget bevæget indlæg om børnearbejde.

Loven blev drøftet heftigt i såvel folketing og landsting og specielt landtingsmand Schøler gik meget i rette med loven, som han mente var en underlig måde at vise medlidenhed med de ellers kraftige og stærke børn og unge mennesker. Han mente at det direkte var skadeligt, hvis man begrænsede dem i deres muligheder for arbejde og at loven kunne gøre dem til sovetryner og dagdrivere.

Efter 5 måneders debat blev loven vedtaget 23. maj 1873 og i denne anførtes bl.a.:
Børn under 10 år må ikke arbejde på fabrik og for børn mellem 12 og 14 år må arbejdstiden maksimalt være 6½ time daglig. Der må ikke arbejdes før kl. 6 om morgenen og efter kl. 8 om aftenen. Børn må fremover ikke arbejde om natten. Børn må ikke arbejde i folkekirkens søn- og helligdage, ligesom de ikke må arbejde i den tid de skal gå i skole. Arbejdsgiverne skal kende barnets alder og føre særskilt register over de ansatte børn.

Se loven her

Tændstikloven (Bekendtgørelse af lov om forbud mod visse tændstikker m.m.)
Tændstikloven blev primært vedtaget, som følge af en række tilfælde af fosfornekrose, som skyldtes anvendelsen af hvidt og gult fosfor til svovlstikkeproduktionen. Specielt var det et anonymt brev, der havde vakt offentlighedens opmærksom på de farlige forhold, de mange tilfælde af fosfornekrose, der var på A. Sørensen & Co´s fabrik på Frederiksberg. Dette afstedkom en større og længerevarende undersøgelse af forholdene på de danske fabrikker og selvom en hel del mente at have kommet forgiftningen til livs, blev tændstikloven vedtaget den 14. februar 1874.

I følge lovtekstens §1 forbydes der efter den 1. januar 1875 at der her i landet må forfærdiges tændstikker i hvis tændsats der findes hvidt fosfor, eller andre tændstikker end sådanne, der er bestemt til at afstryges på særlig dertil indrettede strygeflader. Det forbydes samtidig her til landet at indføre og efter 1. juli 1875 at forhandle tændstikker, hvis forfærdigelse i henhold til ovenstående er forbudt.

Samtidig anføres det i §2 at, i de tændstikfabrikker, i hvilke der bruges rødt (amorft) fosfor og klorsurt kali, skal de rum, hvori bearbejdelsen af det røde fosfor foregår, være vel afsondrede fra de lokaler, hvori der arbejdes med klorsurt kali.

Se loven her

Det anonyme brev, der startede undersøgelserne om fosfornekrose

Der var, som nævnt, et 13-siders anonymt brev til stiftsamtmand Simony om de usle forhold hos arbejderne på A. Sørensens Svovlstikfabrik og de mange tilfælde af fosfornekrose, som resulterede i vedtagelsen af "Tændstikloven"

Se det originale brev her
Se en "oversættelse" af brevet her

Sverige fik allerede deres "Tændstiklov" den 18. februar 1870 - se den her

Brand-, sundheds- og bygningslove

Forskellige brand-, sundheds- og bygningslove har gennem årene reguleret forholdene vedrørende anlæg og drift af svovlstik- og tændstikfabrikker.

Lov om Brandvæsen i købstæderne af 21. marts 1873

Sundhedskommissionen for staden Kjøbenhavns Reglement for anlæg og drift af Frictionssvovlstikkefabrikker,
af 17. november 1866


Københavns Brandvæsens forskrifter for anlæg og drift af tændstikfabrikker af 16. december 1876

    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER