DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
TEKNIK
PATENTER OG ENERETTER/BEVILLINGER
På disse sider fortæller vi om nogle af de mange patenter i forbindelse med fremstilling af tændstikker, givet eller anvendt i Danmark

Bevilling - Frictionsfyrtøier - B. Helmann - 22. november 1837 (blev ikke bevilget)

Bevilling - Frictionsfyrtøier - B. Hellmann & søn - 23. april 1839 (bevillingen blev dog aldrig udnyttet)

Bevilling - Frictionsfyrtøier - W. Schuerer og A.M. Rohmell - 19. maj 1840

Eneret - Frictionsfyrtøier, hvori fyrstikkerne er gennemtrængte med terpentin i stedet for svovl - Ramsing - 19. maj 1841

Bevilling - Frictionsfyrtøier - A.M. Rohmell - 26. juni 1841

Bevilling - Frictionsfyrtøier - W. Schuerer - 26. juni 1841

Eneret - Forfærdigelse af cigartændere af træ - A.M. Rohmell - 29. september 1841

Bevilling - Fabrikation af frictionsfyrtøjer - Wilhelm Schuerer - 26. februar 1842

Bevilling - Fabrikation af frictionsfyrtøier - J.L.G Granberg - 6. december 1842 (senere overtaget af A.M. Granberg)

Bevilling - Fabrikation af frictionsfyrtøier - H.A. Reuter - 31. december 1842

Bevilling - Fabrikation af frictionsfyrtøier - Anne Marie Granberg - 3. januar 1843

Bevilling - Fabrication af frictionsfyrtøier - Christian Peter Bech - 11. marts 1843 (blev ikke bevilget)

Bevilling - Frictionsfyrtøier - Joh. Carl Møller og Niels Bastiansen - 20. maj 1843

Bevilling - Frictionsfyrtøier - Frederik Georg Kølbel - 30. maj 1843

Bevilling - Frictionsfyrtøier - Joh. Chr. Møller - 13. Juni 1843 (samme Møller som ovenfor)

Eneret - Frictionsfyrtøier - Anders Rasmussen - 16. maj 1843 (fejlregistering i det offentlige sagsregister)

Bevilling - Frictionsfyrtøier - Hans Christophersen og Hans Jacob Nielsen - 13. november 1843 (blev ikke bevilget)

Bevilling - Frictionsfyrtøier - H. D. Schmilau - 9. januar 1844

Patent nr. ?? - Maskine til fabrikation af runde frictionssvovlstikker - O.C. Green, Aalborg - 22. februar 1844
(blev ikke bevilget)

Bevilling - Frictionsfyrtøier - Carl Peter Rolff - 23. februar 1844

Patent nr. ?? - Maskine til fabrikation af runde frictionssvovlstikker - A. Hassing og Smith, Aalborg - 4. marts 1844 (blev ikke bevilget)

Bevilling - Frictionsfyrtøier - C.F. Gundorph, Aalborg - 18. juni 1844

Eneret - Forfærdigelse af fyrstikker uden svovllugt - Carl Krüger - 19. august 1844

Eneret - Frictionsfyrtøjer - Philip Åkermann - 30. november 1844

Bevilling - Frictionsfyrtøier - Niels Thuesen - 5. juli 1845 (Bevillingen blev aldrig udnyttet)

Eneret - Forfærdigelse af frictionsfyrtøier, der ikke modtager fugt - Niels Sørensen, Rønne - 19. januar 1847

Bevilling - Frictionsfyrtøier - Rasmus Rasmussen - 25. maj 1847

Bevilling - Anlæggelse af fabrik til fremstilling af svovlstikker - O.C. Green, København - 14. oktober 1850

Bevilling- Frictionsfyrtøier - Carl Staal - 7. juli 1851

Patent nr. ?? - Frictionsfyrtønde, der kan tænde flere gange - William Otto - 28. april 1853

Patent nr. ?? - Indrulle- og oprettemaskine - O.C. Green og C.A. Müller - 1853 (ikke bevilget)

Bevilling - Fabrikation af svovlstikker - Carl Abraham Metz - 1. juli 1857

Bevilling - Anlæggelse af fabrik til svovlstikkefabrikation - Hans Peter Danker - 11. marts 1864

Bevilling - Anlæggelse af fabrik til svovlstikkefabrikation - Ludvig Hintze - 1., november 1864

Bevilling - Anlæggelse af fabrik til svovlstikkefabrikation - Andreas Bryndum, Kalundborg - ultimo 1865

Patent nr. ?? - Fremstilling af svovlstikker uden fosfor - O.C. Green, København - 4. juni 1866 (blev ikke bevilget)

Bevilling - Anlæggelse af fabrik til svovlstikkefabrikation - J.W. Krause - oktober 1867

Patent reg.nr. 1188 - Phosphorfri tændstikker - O.C. Green - 24. april 1868

Patent nr. 107 / reg.nr. 3543 - Svovlstikke - aflæggemaskine - G. Sebold, Durlach - 3. november 1869

Patent reg.nr. 379 - Træspånæsker - A.M. Rohmells sønner - 29. november 1869

Patent nr. 37 / reg.nr. 231 - Imprægnerede Sikkerhedstændstikkere - Axel Sandberg, Motala - 10. juli 1872

Patent nr. 88 / reg.nr. 215 - Tændstikker - K. Kjær, København - 8. juli 1874

Patent nr. 19 - Kjeldsen og Lorentzen, København - 1874 (patentets art ikke oplyst)

Patent nr. 207 / reg.nr. 318 - Maskine til tilvirkning af eller høvling af trætråde - Gerdt Nielsen, Malmø - 12. oktober 1874

Patent nr. 216 - Tændstikker - Kratzenstein - 1874 (ikke bevilget, da samme fremgangsmåde som Kjærs patent nr. 88)

Patent nr. 6 - Tændstikæsker - Fr. O. Aaberg - 1875 (der er ikke yderlige oplysninger)

Patent nr. 12 - Anvendelsen og forfærdigelsen af bundtringe ved fabrikation af tændstikker - Fr. O. Aaberg, København - 20. februar 1875 (ikke bevilget)
 
Patent nr. 19 - Tændstiketuier med bevægelig strygeflade - Hansen - 1875 (der er ikke yderligere oplysninger)

Patent reg.nr. 606 - Høvle til tråde til tændstikfabrikation - N.A. Wolff, København  - 24. juni 1875

Patent nr. 88 - Ny masse til forfærdigelsen af holdbare strygeflader til tændstikker - Gustav Eugen Jensen, København - 28. juni 1875

Patent nr. 115 - Spåntændstikker - Pallesen & Co, København - 27. juli 1875

Patent nr. 167 - Tændstikkeimprægneringsvæske - Levinsen, København - 27. oktober 1875 (der er ikke yderligere oplysninger)

Patent nr. 176 - Formapparat til fremstilling af æsker til tændstikker - N.E. Reymann og B.H. Schultz, København - 18. oktober 1875

Patent nr. 259 - Imprægnering af tændstikker ved alun - V. Lauritzen, København - 4. marts 1876 (ikke bevilget)

Patent nr. 271 - Forbedringer ved repeterende tændeapparater samt ved de dertoæ anvendte tænde- og friktionskompositioner, hvilke forbedringer også er anvendelige for fyrstikker, lampe- og cigartændere og i lignende øjemed - William Augustin Leonard, London - 14. august 1876

Patent nr. 175 - Tændstikkestativ - Jørgensen - 22. december 1876 (der er ikke yderligere oplysninger)

Patent reg.nr. 35 - Tændstikbeholder - S. Petersen - 26. april 1877 (der er ikke yderligere oplysninger)

Patent reg.nr. 110 - Tændstikæsker af træmasse og dertil hørende maskiner - Krog, Sogndal, Norge - 2. august 1878

Patent nr. 248 - Phosphorfri sats til tændstikker - Louis Wagner, Muhlheim - 9. september 1879

Patent nr. 52 - Tændstikkeetui - G. Wenstrøm - 13. maj 1880

Patent nr. 185 - Tændstikkeholder - E.A. Nilson - 13. oktober 1880

Patent nr. 208 - Tændstikkers aflægning fra dypperammer - G. Sebold - 19. november 1880

Patent nr. 245 - Tændstikkehøvlemaskine - G. Sebold - 1880

Patent nr. 284 - Tændstikæsker med avertissementer - Ahlhues og Petersen - 1880

Patent nr. 220 - Tændstikkeetui - Brømer - 21. maj 1881

Patent nr. 64 -   Maskine til fremstilling af tændstikæsker - M. Wiberg - 1. juni 1881

Patent nr. 345 / 15 - Tændstikæskefyldeapparat - G. Sebold - 14. januar 1882

Patent nr. 379 - Trykning af etiketter og varemærker samt påklæbning på tændstikæsker - Arehn - 17. januar 1883

Patent reg.nr. 274 - Tændstikker og andre tændemidler, ved hvilke den tændstoffet modsatte ende er beskyttet ved et ikke brændbart ildfast stof - H.R.P. Hosemann - 24. maj 1883

Patent nr. 240 - Maskine til anbringelse af tændmasse på tændstikker - Wilhelm Holmstrøm Westervik - 6. november 1883

Patent nr. 59 - Tændstikker og tændstikæsker - Gerken og Goliasch - 1883

Patent nr. 195 - Tændstikhøvlemaskine - Sebold - 1883

Patent reg.nr. 13 - Maskine til fabrikation af yderæsker - Jölsen, København - 7. januar 1885

Patent reg.nr. 374  - Imprægneringsmåde for tændstikker - B. Raven, København - 21. maj 1887

Patent reg.nr. 75 - Tændstikmaskine - G.E. Norris og W.E. Hagan - 25. januar 1887

Patent nr. 181 - Tændstikæske - Frederik Krøger, Aalboerg - 27. maj 1889

Patent nr. 26 - Tændstikholder - Peter Henriksen, Svendborg - 4. marts 1890

Patent reg.nr. 12 - Forfærdigelse af spejle til anbringelse på cigartændere, lys, tændstiketuier og tændstikæsker - Jacob Peter Møller, Frederiksberg - 12. februar 1891

Patent nr. 281 - Tændstikstrygelegeme - Ortlieb & Co - 13. juli 1891

Patent nr. 364 - Fyrstikæsker - J.B. Fiedler, Prag - 15. juli 1891

Patent nr. 361- Maskine til fremstilling af huller i tændstikhylstre af metal - grosserer L. Larsen - 5. marts 1892

Patent nr. 170 - Maskine til fyldning af tændstikæsker - Siefvert og Fornander - 13. juli 1892

Patent nr. 103 / 888 - Maskine til indlægning af tændstikrammer i dypperammer - Badische Mashinenfabrik - 13. august 1892

Patent nr. 109 - Tændstikker - Raven - 1892

Patent nr. 164 - Maskine til forfærdigelse af tændstikyderæsker - Alderin og Bjurholm - 16. maj 1892

Patent nr. 248 / 1085 - Maskine til trykning af reklamer på tændstikker - Bud og Zanow, Hannover - 21. september 1892

Patent nr. 284 - Tændstikæsker - Schjerning - 1. juni 1892

Patent nr. 317 - Sortering af spån til tændstikæsker - Alderin og Bjurholm - 1. juli 1892

Patent nr. 407 - Tædnstikmaskine - Norris og Hagan - 1892

Patent nr. 560 - Tændstikstativ - Andersen - 1892

Patent reg.nr. 2820 - Blok tændspån - R. Wuppermann og S. Lorenz, Berlin - 15. marts 1893

Patent reg.nr. 1363 - Tændstikæske - Cornelius Traberg, Kolding - 14. november 1893

Patent reg.nr. 96 - Methodisk system til fabrikation af tændstikker - Emile Lagneau, Lessines - 3. marts 1894

Patent reg.nr. 195 - Automatisk Tændstiksantændelsesapparat - H. Jørgensen, Opager 12. marts 1894

Patent reg.nr. 234 - Forfærdigelse af giftfrie tændstikker - Viktor Simonet, Wien - 13. marts 1894

Patent nr. 506 / 614 - Maskine til fabrikation af tændstikinderæsker - Charles Lorenz og Anders Paulson, Breda, Holland - 27. juni 1894

Patent reg.nr. 615 - Maskine til fabrikation af tændstikyderæsker - Charles Lorenz og Anders Paulson; Breda Holland - 27. juni 1894

Patent nr. 317 - Maskine til fabrikation af tændstikker - B.E. Benton og W.J. Pulver, USA - 16. december 1895

Patent nr. 778 - Maskine til fabrikation af tændstikker - Diamond Match, USA - 19. oktober 1896

Patent nr. 1234 - Maskine til fyldning af tændstikæsker - S. Albert, Tyskland - 13. september 1897

Patent nr. 1357 - Maskine til fabrikation af tændstikker - Diamond Match, USA - 20. december 1897

Patent nr. 1539 - Tændstikbeholder med andordning til tændstikkernes antænding ved udtagning - W.F. Carl, Tyskland - 4. april 1898

Patent nr. 1594 - Fremgangsmåde og apparat til fabrikation af Tændstikker - L. Emile, Belgien - 16. maj 1898

Patent nr. 1920 - Fosforfri strygeflade for tændstikker - C. Juan, Argentina - 21. november 1898

Patent nr. 2285 - Apparat til indlægning af tændstikker i æskefyldemaskiner - Prometheus, Tyskland - 12. juni 1899

Patent nr. 2470 - Maskine til fyldning af tændstikæsker - A. Paulson, Holland - 28. august 1899

Patent nr. 2528 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker uden hoved - S.L. Fog og Aa. G. Kirschner - 25. september 1899

Patent nr. 2622 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker uden hoved - S.L. Fog og Aa. G. Kirschner - 30. oktober 1899

Patent nr. 2650 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker - S.L. Fog og Aa. G. Kirschner - 13. november 1899

Patent nr. 2783 - Tændstikmaskine - IMCO, USA - 22. januar 1900

Patent nr. 3411 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker - Paul Bergsø - 24. september 1900

Patent nr. 3455 - Maskine til fremstilling af tændstikker af pap eller karton - Diamond Match, USA - 15. oktober 1900

Patent nr. 3588 - Maskine til pakning af tændstikker i æsker - 12. november 1900

Patent nr. 3555 - Maskine til fabrikation af tændstikker og til fyldning af tændstikæsker - B. G. Asa, USA - 3. december 1900

Patent nr. 4113 - Maskine til fremstilling af hovedløse tændstikker - Paul Bergsø - 19. august 1901

Patent nr. 4224 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker - J.H. Christensen - 7. oktober 1901

Patent nr. 4291 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker - W.C. Sievertsen - 28. oktober 1901

Patent nr. 4366 - Hovedløse tændstikker - W.C. Sievertsen - 18. november 1901

Patent nr. 4524 - Tændstikmaskine - Continental Match, USA - 27. januar 1902

Patent nr. 4759 - Anordning ved tændstikmaskiner - L. Cobbaert - 12. maj 1902

Patent nr. 4781 - Maskine til afhugning af tændstikker - H. Christensen, Frederiksberg - 20. maj 1902

Patent nr. 4921 - Sikkerhedsfutteral til tændstikæsker - H.M. Jørgensen og C.R. Rasmussen - 21. juli 1902

Patent nr. 5063 - Tændstikmaskine - C.F. Dininny, USA - 29. september 1902

Patent nr. 5228 - Tændstikmaskine - F. Blake, USA - 24. november 1902

Patent nr. 5454 - Bevægelige lancetholdere til spånskæremaskiner - H. Christensen, Frederiksberg - 17. februar 1903

Patent nr. 5711 - Holder for huljærn og lancetter til spånskæremaskine - H. Christensen, Frederiksberg - 29. maj 1903

Patent nr. 5802 - Fremgangsmåde til fremstilling af hovedløse tændstikker - J.H. Christensen - 13. juli 1903

Patent nr. 5836 - Anordning ved Ramsættemaskine til tændstikker med spids eller fortyndet satsende - H. Christensen, Frederiksberg - 27. juli 1903

Patent nr. 5860 - Maskine til pakning af tændstikker i æsker - F.C. Dininny, USA - 10. august 1903

Patent nr. 5984 - Maskine til fyldning af tændstikæsker - A. Schuster, Tyskland - 28. september 1903

Patent nr. 6011 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker af gran- eller fyrretræ - C.J. Falck - 5. oktober 1903

Patent nr. 6039 - Fremgangsmåde og maskine til fremstilling af tændstikker - Parker Match, USA - 12. oktober 1903

Patent nr. 6281 - Spånskæremaskine for tændstikker med firsidet affaset hoved - H. Christensen - 25. januar 1904

Patent nr. 6411 - Maskine til fremstilling af tændstikker - Diamond Match - 14. marts 1904

Patent nr. 6691 - Apparat til automatisk tænding af tændstikker på forud bestemte tidspunkter - E.M.G. Coleman - 27. juni 1904

Patent nr. 6701 - Anordning ved maskiner til indsætning af tændstikker i plader - C.H. Flamboy, USA - 4. juli 1904

Patent nr. 6711 - Anordning ved tændstikmaskiner - Continental Match, USA - 4. juli 1904

Patent nr. 6891 - Tændstikæske - L. Knudsen og H.P.V. Weise - 5. september 1904

Patent nr. 7082 - Mekanisk dyppeanordning til tændstikmaskiner - Badische Maschinenfabrik, Tyskland - 14. november 1904

Patent nr. 7221 - Anordning ved tændstikmaskiner til opretning af de i bærerammerne indstukne træstikker - Priv Zündwarenfabrik, Østrig - 23. januar 1905

Patent nr. 7627 - Anordning ved tændstikæsker - H.C. Hansen - 26. juni 1905

Patent nr. ?? - Anordning ved maskiner til fyldning af tændstikæsker - Gerh. Ahrens, Sverige - 28. maj 1906

Patent nr. 9508 - Apparat til indførelse af tændstikker i dyppeplader - F. Bennitt og L.A. Sherwood, USA - 15. april 1907

Patent nr. 9733 - Maskine til fyldning af tændstikæsker - Diamond Match, USA - 17. juni 1907

Patent nr. 10058 - Tændstikmaskine - C.A. Tatum, USA - 23. september 1907

Patent nr. ?? - Tændstikker - H. Schäffer, Belgien - 21. apirl 1908

Patent nr. 11056 - Anordning til antændelse af tændstikker og aflevering af brændende tændstikker - C: Günther og M. Holland, Tyskland - 13. juli 1908

Patent nr. 11474 - Holder til delvis åbne tændstikæsker - J.F: Walton - 16. november 1908

Patent nr. 11839 - Tændstikæske - Aa.T.O. Christiansen - 22. februar 1909

Patent nr. 11912 - Tændstikmaskine - A. Paulson, Holland - 8. marts 1909

Patent nr. 11947 - Erstatning for tændstikker - G. Galy, Frankrig - 15. marts 1909

Patent nr. 12467 - Foderal til tændstikker, cigaretter og lignende - H. Heering - 30. august 1909

Patent nr. 12548 - Fremgangsmåde og maskine til fremstilling af tændstikæsker - Jököping og Vulcan - 27. september 1909

Patent nr. ?? - Kniv til fremstiling af tændstikker med fortyndede satsender - H. Christensen - 27. december 1909

Patent nr. 12915 - Apparat til imprægnering af tændstikker og lignende - A. Müllertz - 7. fabruar 1910

Patent nr. 13110 - Hylster til tændstikker - C. Neuss, Holland - 4. april 1910

Patent nr. 13442 - Tændstikæske - Anders Jensen - 18. juli 1910

Patent nr. 13451 - Tændstikbeholder - K. Lenck, Tyskland - 18. juli 1910

Patent nr. 13985 - Anordning ved maskiner til fremstilling af æsker og lignende - Jönköping og Vulcan, Sverige - 12. december 1910

Patent nr. 14174 - Maskine til indfyldning af tændstikker i dypperammer - J.G. Sjöström, Sverige - 30. januar 1911

Patent nr. 14834 - Reklamebordopstander med ringeværk til bagværk, krydderier, cigarer, tændstikker og lignende - B. Sperber og D. Seimann, Tyskland - 17. juli 1911

Patent nr. 15001 - Anordning ved spånskæring til tændstikker - H. Christensen - 21. august 1911

Patent nr. 15929 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker - L.F. Chasseigne og A.D. Venot, Frankrig - 5. maj 1912

Patent nr. 16379 - Tændstikbeholder med askerum og delvis synlig strygeflade - L Kascha, Østrig - 9. september 1912

Patent nr. 16390 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikæsker og lignende - J.G. Sjöström - 16. september 1912

Patent nr. 16454 - Fødeanordning til maskiner til trykning på siderne af tændstikker - J.V. Gyllich - 23. september 1912

Patent nr. 17103 - Anordning ved beskyttelseskapsler til tændstikæsker - O. Holter, Norge - 25. marts 1913

Patent nr. 17656 - Tændstikbeholder - A.J. Kiær - 11. august 1913

Patent nr. 17716 - Beskyttelseskapsel for tændstikæsker og lignende - R.P. Overgaard - 25. august 1913

Patent nr. 18054 - Maskine til uafbrudt fremstilling af tændstikker i hylstre - L.F. Chaisseigne, Frankrig - 3. november 1913

Patent nr. 21210 - Anordning ved tændstikæsker - J.F. Olofsson - 15. maj 1916

Patent nr. 22927 - Automat til tændstikæsker og lignende - I. Lövestad, Norge - 25. marts 1918

Patent nr. 23270 - Anordning ved tændstikmaskiner - Duplex Company, USA - 5. juli 1918

Patent nr. 23363 - Anordning ved tændstikmaskiner - Duplex Company, USA - 12. august 1918

Patent nr. 24273 - Hylster til beskyttet tænding af en tændstik - W.V. Formann - 24. marts 1919

Patent nr. 26025 - Maskine til fremstilling af indpakningshylstre af papirsblade og lignende for tændstikker, cigaretter eller lignende og eventuelt til hylstrenes fyldning med tændstikker eller lignende - Mekanisk Værksted, Sverige - 25. maj 1920

Patent nr. 26109 - Tændstik - L. Aronson, USA - 14. juni 1920

Patent nr. 27443 - Fremgangsmåde ved fremstilling af tændstikæsker - H.W. Dixon, England - 18. april 1921

Patent nr. 29629 - Maskine til fremstilling af indpakningshylstre til tændstikker, cigaretter og lignende - Mekanisk Værksted, Sverige - 22. maj 1922

Patent nr. 32578 - Anordning til regulering og fastholdelse af udlægning af forskårne og endnu i et endeløst bånd sammenhængende tændstikker af papir, pap eller lignende - J.C. Müller, Tyskland - 3. december 1923

Patent nr. 33012 - Maskine til fyldning af retvinklede metalæsker med tændstikker - F.A. Ney, Australien - 31. marts 1924

Patent nr. 33052 - Anordning til parafinering af tændstikker af træ, pap, papir eller lignende - J.C: Müller, Tyskland - 7. april 1924

Patent nr. 33099 - Maskine til fyldning af retvinklede metalæsker med tændstikker - F.A. Ney, Australien - 22. april 1924

Patent nr. 33171 - Maskine til fyldning af retvinklede metalæsker med tændstikker - F.A. Ney, Australien - 5. maj 1924

Patent nr. 33386 - Aftageanordning til automatiske tændstikmaskiner - J.M. Voith, Østrig - 23. juni 1924

Patent nr. 34655 - Efterfyldeanordning til maskiner til satsning af tændstikker - J.C. Müller, Tyskland - 29. juni 1925

Patent nr. 37406 - Indsats til tændstiæsker - Eigil A. Rasmussen - 2. maj 1927

Patent nr. 38616 - Maskine til fyldning af tændstikæsker - Tændstikfabrikken Bryant, Australien - 2. april 1928

Patent nr. 40400 - Tændstikbeholder - F. Kaeppler, Tyskland - 1. januar 1929

Patent nr. 41815 - Beholder til optagelse af dyppemassen ved tændstikmaskiner - G. Fischer og J. Kessler, Schweiz - 10. marts 1930

Patent nr. 42318 - Fremgangsmåde og apparat til fremstilling af tændstikker af strimler af pap eller et lignende materiale - F. Kaeppler, Tyskland - 2. juni 1930

Patent nr. 42605 - Tændstikbeholder, der vanskeliggør børns omgang med tændstikker - Jakob Frandsen - 14. juli 1930

Patent nr. 42751 - Fremgangsmåde og anordninger til ved fremstilling af tændstikæsker at transportere disse fra æskemaskinen til sammenskydningsmaskinen - V.G. Hedin og G.E. Mellgren, Sverige - 11. august 1930

Patent nr. 42752 - Anordning til ved fyldning af tændstikker i tændstikæsker at føre æskerne til fyldemaskinen - G.E. mellgren og J.G. Sjöström, Sverige - 11. august 1930

Patent nr. 43022 - Anordning til indstødning af stikkerne i bærestrimlerne ved tændstikmaskiner - G. Fischer og J. Kessler, Schweiz - 22. september 1930

Patent nr. 43187 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikpakker med tændstikker af pap eller lignende i en enkelt arbejdsgang og maskine til fremgangsmådens udførelse - The Westminster, England - 20. oktober 1930

Patent nr. 44650 - Fremgangsmåde og maskine til fremstilling af tændstikker - J.G. Newman - 28. september 1931

Patent nr. 45364 - Tændstik - C.C. Worm - 7. marts 1932

Patent nr. 46954 og  46955 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker - F.C.P. Elvang - 20. februar 1933

Patent nr. 467775 - Etui til cigaretter, tændstikker eller lignende stikke- og stavformede forbrugsemner - 18. september 1933

Patent nr. 49314 - Lukke til æsker eller kartonpakninger med cigaretter, cigarer, tændstikker eller lignende - IMP Tobacco, England - 24. september 1934

Patent nr. 49919 - Tændstikæske - 25. februar 1935

Patent nr. 50629 - Fremgangsmåde og andordning ved kompletmaskiner til fremstilling af tændstikker og disse påfyldning i æsker - Siefvert og Fornander, Sverige - 9. september 1935

Patent nr. 51166 - Opsamlingsapparat til de færdige tændstikker i kompletmaskiner - Siefvert og Fornander, Sverige - 20. januar 1936

Patent nr. 51717 - Beholder til tændstikker - E. Draminsky - 2. juni 1936

Patent nr. 51975 - Fremgangsmåde ved tilførsel af æskehylstre til etiketteringsmaskiner, samt et hertil hørende apparat - H.E. Gosch´s Tændstikfabrikker og Aktietændstikfabrikken Godthaab - 3. august 1936

Patent nr. 52078 - Tændstik (tændstav) - STAB - 31. august 1936

Patent nr. 53521 - Tændstikbeholder - A.G.A. Forsell, Sverige - 30. august 1937

Patent nr. 54829 - Hylster til tændstikæsker - I. Kjeldsen Bjerregaard - 7. juni 1938

Patent nr. 55682 - Tændstikæske - H.C. Hansen - 9. januar 1939

Patent nr. 55765 - Tændstikæske - Aksel Rasmussen - 30. januar 1939

Patent nr. 59873 - Opvarmningsbrikt med tilhørende tændstik - J.A.R. Verland - 15. juni 1942

Patent nr. 60278 - Hylster til tændstikæsker - J.E.L Larsen - 26. oktober 1942

Patent nr. 61550 - Tændstikæske - F.C.R. Maase - 8. november 1943

Patent nr. ?? - Anordning ved tændstikæsker til sikring af utidig åbning af æsken - V. Termansen - 3. september 1945

Patent nr. 64303 - Hylster til tændstikæsker  - H.A: Aslagsen - 18. februar 1946

Patent nr. 64864 - Fremgangsmåde ved tilvirkning af stasmasse til tændstikker - L. Erva, Finland - 7. oktober 1946

Patent nr. 64913 - Anordning ved tændstikæsker til sikring af utidig åbning af æsken - M.K. Knoblauch, Norge - 21. oktober 1946

Patent nr. 65388 - Etui til tændstikæsker - K.C. Poulsen - 3. februar 1947

Patent nr. 68257 - Reklameindlæg eller lignende adviseringsindlæg til æsker til tændstikker eller andre forbrugsartikler - H.E.K. Einshøj - 27. december 1948

Patent nr. 69267 - Båndformerede tændstikker - G.J. Kristensen Dykjær - 23. maj 1949

Patent nr. 70303 - Tændstikbeholder - D.G. Martens, Norge - 5. december 1949

Patent nr. 89588 - Apparat til behandling af træstikker til tændstikker - Siefvert og Fornander, Sverige - 22. august 1960

Patent nr. 90457 - Anordning ved tændstikæsker - V. Pedersen - 20. februar 1961

Patent nr. 93832 - Mekanisme til fremstilling af med påtryk forsynede tændstikker - NV Inland, Holland - 2. juli 1962

Patent nr. 96592 - Apparat til anbringelse af tændstikker i en transportør eller et hjælpeorgan - NV Inland, Holland - 29. juli 1963

Patent nr. 98676 - Lommepakning til tændstikker - M. Diamant, Sverige - 4. maj 1964

Patent nr. 113272 - Fremgangsmåde til fremstilling af tændstikker, der kan bruges flere gange - J. Tigrett og V. Wigal, USA - 3. marts 1969    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Maskiner og udstyr
Patenter
Produktion
Materialer
Formater