HISTORY     FACTORIES    ADVERTISERS     WHOLESALERS     TECHNOLOGY   KNOWLODGE     THE MUSEUM    NEWS
BØRGE FLUKS TÆNDSTIKREKLAME
1925 - Becher & Wedfall
1927 - Georg Nilsson
1927 - Handelskompagniet Danimex
1928 - Wedfall og Zilfos
1928 - Tændstikreklamen
1931 - The Diamond Match Co
1934 - Tændstikfabrikken Solo
1933 - Børge Fluks Tændstikreklame
1938 - Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 - Pyroteknik
1941 - Børge Stock, Fluks Tændstikreklame
1942 - Mariaco
1950 - Grafisk Institut
1950 - Crown Gummed Paper og Cronmatch
1952 - Mono TændstikBørge Fluks Tændstikreklame
1933 - 1941
1933 - 1935 Høgholtvej 38
1935 - 1937 Layburnsvej 14
1937 - 1941 Lindevej 8
THE DANISH MATCH MUSEUM