HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER    KATALOG
DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
SAD NEWS   
Desværre har jeg igen måtte pakke den fysiske del af Det danske Tændstikmuseum ned igen.
Museets drift blev financieret af den reolmarked, Loppekup som min bror og jeg åbnede i Kalundborg og hvor museet også havde til huse. Men desværre var omkostningerne ved driften så store, at vi ikke kunne få det til at løbe rundt og dermed forsvandt også det økonomiske grundlag for museet.
MEN jeg vender frygteligt tilbage, for på en eller anden måde, vil jeg igen fysisk vise og fortælle de mange utrolige og spændende historier, der i relation til tændstikindustrien i Danmark. Enten ved et permanent museum eller ved lokale udstillinger, hvor der måtte være interesse for det.
Indtil videre kaster jeg igen indsatsen på hjemmesiden og kommer til i løbet af sommeren og efteråret at vise nogle af de mange unikke effekter, jeg har været så heldig at få.


 

 

 

 

 

 

 

 

Antal besøgende:

© Det er ikke tilladt at kopiere tekst eller anvende billeder uden forudgående aftale med webmasteren.

 

 

 

 

 

Velkommen til Det danske Tændstikmuseums hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om den danske tændstikindustri fra den første ansøgning om etablering i 1837 til H.E. Gosch & Co. må lukke i 1972.

Vil du læse mere herom, har vi udgivet bogen "Svovlstikkerne - en glemt industrihistorie", der er på 444 sider med næsten 180 illustrationer.
Du kan her se en kort beskrivelse af bogen eller se en udsendelse fra Kanal Roskilde om bogen.

Bogen er udsolgt, men du kan låne den på biblioteket.
Hjemmesiden giver en kort information om de enkelte emner, medens bogen både fortæller mere udførligt om hver af disse, og samtidig giver en historisk sammenhæng mellem dem og udviklingen i tændstikindustrien i Danmark.

Da vi lavede vores research til bogen, var den store mængde materiale, som Gosch afleverede ved deres lukning, stadig i "løs vægt" i de flyttekasser på Erhvervsarkivet, som vi fik lejlighed til at grave i. Men da Erhvervsarkivet sidenhen har fået registreret en mindre del af materialet, er der dukket nyt op (bl.a. en masse fotos), som vi nu har lagt ud  på hjemmesiden. Såfremt der skulle dukke yderligere op ved registreringen (hvad vi både håber og tror) vil vi lægge det relevante ud på hjemmesiden, så snart vi har gennemgået det.

På siden "OM MUSEET" kan du komme i kontakt med museet for eventuelle spørgsmål eller informationer, som du synes kunne være nyttige supplementer til hjemmesiden. Hvis du skulle ligge inde med etiketter, æsker og materiale om tændstikindustrien (såvel i Danmark som i udlandet), er vi stadig meget interesseret i dette, hvad enten det er som donation til museet, eventuelt salg eller hvis vi må få en kopi eller affotografere det til gengivelse på hjemmesiden.

Under NYHEDER vil vi løbende orientere om, hvor der er tilkommet nyt på hjemmeside, så følg løbende med på denne.

Ovenstående emnerække fører dig til de respektive emner og overskriften "DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM" vil altid føre dig tilbage til forsiden.God fornøjelse og læselyst
Hans-Henrik Møller-Andersen
SENESTE:
2019.05.29