HISTORY     FACTORIES    ADVERTISERS     WHOLESALERS     TECHNOLOGY   KNOWLODGE     THE MUSEUM    NEWS


TEKNIQUE
MATERIALS
Greens recipe on the red spark mass
When Ole Christian Green got older, the company made sure that recipe did not "disappear" with him at his death or resignation. Consequently on the 17th of June 1880 they  deposited two identical prescriptions in sealed envelopes, in the Private Bank and in Norddeutche Bank, provided with the company's wax seal and initials OCG. The envelopes may be opened by Ole Christian Green's death or resignation, and only when co-signed by three of the board members and owners, Julius Aschenbach, C. Hch. Kirchner and E. S. Ortwed.

In the envelope was a small slip with the wording "Beschreibung der Herstellung die Rothen Zündmasse zu den Zündhölzern, wie Solche gegenwärtig in der Fabrik - Aktietændstikfabriken " Godthaab ", Copenhagen - angefertigt wird. - Gegenwärtiges ist von dem Director, Herrn O. Christian Green in Copenhagen eingegangen am Juni 17, 1880, - und ist Eigenthum dieActionaire der Aktietændstikfabrik "Godthaab" Copenhagen. " The prescription for the mass was (in danish):

1880 - Tændemassen
1 Pund og 20 lod med KaliAllun Klaret, prima lufttørret, mddelstærk Snedkerlim
1 Pund og 8 lod naturel, fuldstændig opløselig Gummi Arabicum
            man vogte sig for at benytte G. Gheziri, der giver en hygroskopisk Tændmasse
6 Pund blødt Vand
6 Pund frisk bundfældet og stærk afpresset chromsur Baryt
6 Pund 24 lod udvasket Svovlblomme
6 Pund 12 lod reen Mønnie
6 Pund 12 lod ren Sølverglød, fiinslemet
6 Pund og 4 lod Lerjordshydrat til technisk Brug 57 - 57%
10 Pund fiin troubleret chlorsur Kali
10 Pund 3 lod Anilin Opløsning (tilllavet af 6 lod saakaldet saltsur Anilin opløst i 20 lod 16° Sprit)

Tændemassens Tillavning maa kun foretages i emaillerede Jerngryder

A
Lim og Gumme lægges i blød i ovennævnte 6 Pund Vand Dagen forinden Tillavningen; næste Dag gives et sagte Opkog til fuldstændig Opløsning

B
Halvparten af Opløsningen blandes med ovennævnte Qvantum Chlorsur Kali og gaaer pr se over Møllen

C
Resten af Opløsningen blandes med de øvrige Ingredientser og gaaer pr se over Møllen

D
Anilinopløsningen gaaer med Blandingen B og C over Møllen

Dagens tillavede Tændemasser sammenblandes ved Omrøring i en stor emailleret Jerngryde til en eensartet Masse og er derefter færdig til Uddypning, under hvilken der, naar fornødent, maa spædes paa Dyppepladen ved Hjelp af en stor Spartel med en tynd Lim eler Gummi Opløsning (1 lod i 1 Pund Vand)

Chromsur Baryt tillaves af 50 Pund rød tvechromsur Kali opløst i Vand, som i et større Trækar blandes med en Opløsning af 18½ Pund engl. Alkali 52% (Kulsyre udvikles)    Blandingen bringes langsom, under Omrøring; i en Opløsning af 105 Pund Chlorbarium (Mehlform) i circa 800 Pund Vand. Efterat Bundfaldet har sat sig fratappes det ovenstaaende Vand, og en Udvaskning foretages med circa 400 Pund Vand.
For at undgår Urenligheder i Tændemassen maa Bundfaldet gaa igjennem en Haardugssigte med overlagt Lærred. Sluttelig afpresses det stærkt i Lærredsposer.


Strygeflademassen; dertil anvendes i alt 10 Pund Vand.

A. 4 lod Lim og 6 lod gummi arabicum opløses i noget af Vandet (over Vandbadet
B. 20 lod Kartoffelstivelse udrøres med koldt Vand og blandes med A
     AB gives et Opkog i Vandbadet.

C. 8 lod china dey (Porcellainsjord)
    2 lod vandrevet Kridt
2 Pund og 16 lod engelsk amorf Phosphor (Oldbury)
    16 lod fransk pulv. do (Coignet
3 Pund og 16 lod reen krystallinsk (grovt pulveriseret) Svovlantimon

alle disse Ingredientser (nævnt under C) vaadgjøres med Resten af de 10 Pund Vand hvorefter det Hele gaaer over Valserne og blandes med AB under Opvarmning i Vandbadet til en eensartet Masse.
Jo finere Valserne oparbeider Massen, desto større bliver Nyttevirkningen.
    Valseværket maa ikke tages i Brug med tør Massse paa Valserne uden forudgaaende Befugtning.
    Ved Anstrygningen af Æskerne maa Massen i Kopperne ikke spædes med Vand.