Før svovlstikken
Den første svovlstik
Børnearbejde
Fosfornekrose
Kvindekamp
Arbejdsmiljø
Lovene
Den svenske tændstikhistorie
Tændstikkongen Kreuger
Ivar Kreuger myrdet?
H.C. Andersen og svovlstikker
Drachmann og tændstikker

Lysglimt - foreningen og tændstikkerne

DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
TÆNDSTIKKONGEN IVAR KREUGER
Ivar Kreuger blev født den 2. marts 1880 i Kalmar, hvor hans far og onkel ejede den lokale tændstikfabrik. Kreuger uddannede sig til civilingeniør og begyndte sin karriere indenfor byggebranchen, hvor han var en af de første til at lave beton- og elementbyggerier. I 1908 stiftede han sammen med en studiekammerat byggefirmaet Kreuger & Toll, som blev kernen i en international koncern af industri-, handels- og finansvirksomheder.

I 1917 samlede han den svenske tændstikindustri i Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB), som i begyndelsen af 1930´erne stod for 40% af verdens tændstikproduktion, mens samarbejdspartnere varetog andre 22%. Han forestod en voksende international udlånsaktivitet og erhvervede endvidere betydelige aktieposter i svenske selskaber som Stora Kopparberg og SKF, ligesom han havde aktiemajoriteten i L.M. Ericsson.

Kreugers position var i det hele taget imponerende og vakte verdens opmærksomhed som Tændstikkongen. Verdens aviser var fyldte med artikler om den svenske rigmand, som på dette tidspunkt blev betragtet som verdens rigeste mand.

Da den internationale lavkonjunktur forstærkedes efter børskrakket i New York i oktober 1929 måtte Kreuger selv op tage store banklån for at opretholde illusionen om en succesrig og udbyttegivende koncern.

På vej fra et møde i USA havde Kreuger i 1932 mellemlandet i Paris for her at holde møde med nogle europæiske banker, men om morgenen den 12. marts 1932 blev han fundet død på sit hotelværelse, formodentlig skudt ved selvmord. Kreugers store koncern krakkede samme år og kostede året efter den svenske statsminister C.G. Ekman posten, da det kom frem, at han havde modtaget partistøtte fra Kreugerkoncernen.

I flere år efter var oprydningsarbejdet i gang og der opstod store kampe om overtagelsen af koncernens vitale dele. De to store aktører i denne var Morgan-familien i USA og Wallenberg-familien i Sverige, hvor sidstnævnte var den, der i relation til hovedparten af foretagenderne var dem der trak det længste strå.

    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER