DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
HANDELSFIRMAET P. SØRENSEN & CO
Data  Billeder 
Etiketter
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Handelsfirmaet P. Sørensen & Co.
1858 - 1920


Adresser:
1858 - 1866: Store Lars Bjørnsstræde 5
1866 - 1920: Studiestræde 24

P. Sørensen & Co blev anlagt i 1858 af Peter Sørensen og hans svoger Henrik Schmidt, med fabrikation af papir, blæk og lignende. Adressen var på daværende tidspunkt, Store Lars Bjørnsstræde 5. Efter at Peter Sørensen døde, fortsatte hans enke, Ane, virksomheden og i 1866 købte Hans Schmidt ejendommen Studiestræde 24 og flyttede såvel virksomheden som sin og Anes familie til den store ejendom.

I 1872 købte Casper Frederik Rich, grundlæggeren af kaffetilsætningsfabrikken Rich´s, ejendommen og firmaet, hvor Henrik Schmidt fortsatte som prokurist. Produktionen blev udvidet til også at omfatte kakkelovnssværte, skocreme, poseblåt, pudsecreme m.v.

I 1874 blev C.F. Rich´s to sønner medejere af kaffetilsætningsfabrikken medens den tredje søn, Peter Thorvald købte ejendommen i Studiestræde og overtog driften af P. Sørensen & Co. Året efter blev Peter Thorvald Rich grosserer og kom formodentlig her i kontakt med grossererne Emil Gundestrup og Ferdinand Isaac Heymann.

Rich gik dog ikke ind i tændstikfabrikationen, men fik trykt en etiket hos litograf og trykker Frederik Valdemar Solem, som det må antages at han satte på tændstikæsker, som han fik produceret hos Nørrebro Tændstikfabrik. Etiketten lignede meget etiketterne fra A. Sørensen & Co og H.E. Gosch & Co, sandsynligvis for at irritere disse, som var begyndt at fabrikere blæk.

I Nørrebro Tændstikfabriks brand i 1892 købte F.I. Heymann sig ind i P. Sørensen & Co, hvor han beholdt firmanavnet "Nørrebros Tændstikfabrik", som dog samtidig fik forkortet sit formål til kun at drive handel, idet Heymann i forbindelse med salget af det resterende træ og kemikalier havde skrevet under på ikke at måtte beskæftige sig med tændstikker de næste 4 år.

I 1920 døde Peter Thorvald Rich, hvorefter hans to sønner fortsatte firmaet.

Facade 1887                                                                Plan af stueetage 1887
Etiketkatalog - GROSSISTER

ÅR GROSSIST
   
1841 Adolph Trier
1851 Ferdinand Fogs Eftf. - Se Lysglimt
1858 Handelsfirmaet P. Sørensen & Co
1860 J.T. Lange og E.V. Lange
1865 Grosserer Henrik Georg Worm & Co
1866 Grosserer Hans Bertram Fogtmann
1871 Grosserer Menck & Co
1877 Grosserer Thorvald Giessing
1878 Grosserer Ernst Carl Kinzi & co
1880 Grosserer Peter Thorendahl
1884 Grosserer Christian Gelert
1884 Grosserer Alfred Georg Hassing
1884 Handelsfirmaet Carl F. Nielsen & Co
1885 Grosserer Hjalmar Hansen
1887 Kjøbenhavns Bestillingskontor - Herding
1888 Cornelius Stau
1904 Grosserer August Klingsey
1911 Grosserer Viggo Øberg
1911 Frederiksberg Bestillingsontor
1920 Siegmund Levin
1920 Agenturcentralen
1920 Harald Galster
1920 Frederik Schindler´s Eftf.
1920 Aage Seibæk
1920 Strøm og Poulsen
1925 Christian Madsen
1925 A.P. Petersen
1925 I.C. Schous Fabriker
1926 Bøggild & Jacobsen
1927 Estonia Trading Agency
1927 Husholdnings-Magasinet
1929 Wedel & Larsen
1929 Ørregaard & Olin
1931 Asvarich
1931 Hans Beck - Se Lysglimt
1932 Bryde Nielsen
1939 A. Bodenhoff´s Eftf.
1940 Thykiær
1974 Star-Mark A/S
1991 Salgskompagniet A/S
2003 Consiva non food
2005 Valora Trade / Conaxess
  Fritz Schur Consumer Products
  Tolico
  Storck
  DP Danmark
  Handelsvertretigung der U.d.S.S.R in Dänemark
  Købmænd og dagligvarekæder
1866      Styhr & Kjær
1887      Brdr. Justesen
1886      IRMA
1896      FDB / COOP
1901      Oceka / Superland
1916      Hovedstadens Brugsforening
1933      HOKI
1938      SEVO
1944      UNIL
       HOH
       Den fri Købmand
       VIVO
       Frikøb
1953      Centra
1954      Spar
1955      Elite
1960      Dansk Supermarked Indkøb
1965      Favør
1968      Vibham / Vime
1968      Schou-Epa
1971      NH Købmanden
1977      ALDI
1978      Dagrofa / Supergros
1980      Dankøb
1989      FAKTA / Dagligvaregruppen
1995      NBL
2005      Lidl