DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
SVOVLSTIKKEFABRIKKEN I MØLLEGADE
Data  Billeder   Etiketter
1844 - 1875
Møllegade 515, Aalborg


Da Ole Christian Green går ind i sin far, Thore Greens købmandshandel i Bredegade 8 i Aalborg helliger han sig straks tidens nye markedstiltag - annonceringen, og de averterer kraftigt med hvad der sker i forretningen, der derefter vokser hurtigt. O. Chr. Green, der har uddannet sig til farmakonom, starter en segllakfabrik og han bliver som 26-årig i 1837 Kongelig priviligeret lakfabrikant.

Købmandshandelen i Bredegade forhandler allerede i 1841 bl.a. Rohmell & Schüerers svovlstikker, men Green begynder hurtigt efter selv at forsøge at producere dem og i slutningen af 1843 køber han en ejendom i Møllegade ved Gammelmølle og starter her sin egen fabrikation af svovlstikker. Bygningerne køber han af købmand R. Brix for 1.400 rigsdaler.

Han averterer i marts 1844 efter 20 á 30 pige- eller drengebørn af honnette forældre til at klistre æsker, idet de ved længere øvelse og flid kan tjene 12 til 16 skilling om dagen. Averteringen efter arbejdskraft fortsætter de næste par år.

Allerede i 1845 er Greens fabrik næsten lige så stor som Rohmell & Schüerers og da han i 1846, som en af de første i Jylland, installerer en 4 HK dampmaskine til at drive bl.a. rundsave og pindemaskine varer det ikke længe før han overgår konkurrenten i København. Green kan dog se, at hvis hans virksomhed skal vokse yderligere og han skal kunne konkurrere med Rohmell & Schüerers fordel af at have kort transport til det største befolkningsområde, hovedstaden, skal han etablere sig der. I de næste år rejser såvel O.C. Green som hans bror R.B. Green ofte til København.

I 1850 køber han derfor en nedlagt asfaltfabrik på Amager og etablerer samme år svovlstikfabrik her. Han producerer nu både i Aalborg og København og i 1852 bliver Green enig med sin cand. pharm. kollega, Christian Hermann Clausen om at denne forpagter fabrikken af Green. Men i 1854 trækker Green sin dygtige fabriksbestyrer og maskinudvikler, Müller til København og han sælger svovlstikfabrikken i Møllegade til Clausen for 12.000 rigsdaler.

Efter en kraftig nedgang og næsten stilstand i 1865 sælger Clausen i oktober 1867 fabrikken til Nielsen og Christiansen, men da de ikke kan betale den aftalte købesum, må Clausen allerede i januar 1868 tage fabrikken tilbage. Clausen fortsætter sin produktion de næste år, bl.a. ved at købe Aalborg svovlstikfabrik af Ludolph Fog i 1870 og fortsætte under dette navn på adressen i Møllegade.

Fabrikken set fra Mølledammen
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker