DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
CARL CONRAD KJÆR & ALB. HENRIK GOTTLIEB
Data   Billeder   Etiketter
1868 - 1875
Nørrebro

Cand. polyt. Carl Conrad Kjær købte i 1868 svovlstikkefabrikken Hintz & Co på Christianshavn af Hans Peter Danker og søgte om at etablere sin fabrik i den nyopførte bygning i Thyrasgade 5. Kjær gik i gang med at bygge stueetagen om, bl.a. indrette ovne til de forskellige processer og i starten af 1869 fik Kjær sin tilladelse og kunne begynde sin produktion.

Der kom dog en del klager fra de omkringboende på grund af den generende lugt fra fabrikken og Kjær stod derfor overfor at skulle forhøje skorstenen. Han havde i mellemtiden set et tomt fabrikslokale i det nærliggende Allersgade 15 og sammen med sin bekendte, søkaptajn Albert Andreas Gottlieb fik de tilladelse til at bygge fabrikken om og de flyttede straks efter maskiner og udstyr til de nye lokaler. Der blev de efterfølgende år foretaget en del ombygninger, ligesom der blev installeret dampmaskine.

I 1873 udtrådte Gottlieb af firmaet og Kjær fortsatte som eneejer under navnet "Kemisk svovlstikkefabrik v/C.C. Kjær".

Også Kjær havde under behandlingen af tændstikloven gjort opmærksom på, at vedtagelsen kunne blive fabrikkens død og da den blev vedtaget i 1874 valgte han straks at indrykke en annonce i avisen og sætte den til salg.

Det var formodentlig Pallesen, der købte maskinerne af Kjær, som rejste til Sverige, hvor han bl.a. blev ansat som ingeniør og forstander på Annaberg Tændstikfabrik og senere blev ansat hos Svenska Tändstickfabriks Aktiebolaget, hvor han også kom i bestyrelsen.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker