DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
KØBENHAVNS TÆNDSTIKFABRIKKER OG AKTIETÆNDSTIKFABRIKKEN MERKUR
Data  Billeder 
Etiketter
1901 - 1902

Personer:
Axel Heide (1861 - 1915), direktør for Privatbanken, konferensråd
Just Abildgaard (1856 - 1931), konsul, grosserer og købmand
Jens Peter Justesen (1856 - 1937), grosserer og købmand, ven og kompagnon med Just Abildgaard
Carl Bertelsen (1842 - 1916), købmand og byrådsmedlem i Århus
Oscar Philip Davidsen (1852 - 1920), cand. pharm, senere etatsråd, direktør i H.E. Gosch & Co.
Oscar West (1857 - ??), direktør for Godthaabsvej Tændstikfabrik


Privatbankens direktør, Axel Heide havde med henblik op sammenlægning af flere af de danske tændstikfabrikker opkøbt Københavns Tændstikfabrik for 400.000 kroner, Godthaabsvejs Tændstikfabrik for 70.000 kroner, idet Godthaabsvej forinden havde købt P. Rohmells maskiner for 10.000 kroner samt Aktietændstikfabrikken Merkur for 200.000 kroner.

Den 11. marts mødtes Just Abildgaard fra Randers, Carl Bertelsen fra Århus, Oscar Davidsen, Peter Justesen og Oscar West fra København sammen med Axel Heide og dannede et nyt aktieselskab " Aktieselskabet Københavns Tændstikfabrikker & Aktie-tændstikfabrikken Merkur". Oscar West blev direktør, medens de øvrige indgik i bestyrelsen.

På grund af overproduktionen på markedet besluttedes i september samme år en produktionsfordeling, hvor Merkur skal producere 50.000 æsker om dagen og Københavns Tændstikfabrik 90.000 æsker om dagen, samtidig med at arbejdstiden blev sat til kl. 8.00 til 16.00.

I 1902 opkøbte, som det givetvis hele tiden havde været planen, H.E. Gosch & Co. aktierne i selskabet, hvorefter Københavns Tændstikfabrik blev lukket og maskinerne for den elektriske tændstik blev overført til Godthaab. Merkur fortsatte som Gosch´s jyske filial.

    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker