DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
KJØBENHAVNS TÆNDSTIKFABRIK A/S
Data   Billeder  
Etiketter
1897 - 1902
Mariendalsvej 47, København

Den mest moderne tændstikfabrik ved århundredeskiftet var Københavns Tændstikfabrik, der var blevet færdigbygget i 1898 og som ejedes af J.M. Carlsen og A.V. Schibbye. Indretningen var sket efter retningslinjer fra tændstiktekniker Kruckenberg, som var blevet hentet fra Tændstikfabrikken Merkur i Randers. Som direktør blev ligeledes ansat Edvard Hans Jørgensen.

Fabrikken førte fra starten en meget aggressiv salgsteknik og markedsførte bl.a. sine produkter ved en etiket med et portræt af mesterbryderen Bech-Olsen. Et andet produkt var den elektrisk tændstik, som dog ikke var spor elektrisk, men blot anvendte navnet fra et af tidens nyeste teknologier. Måske en hentydning til, at fabrikken var en af de første med elektrisk belysning. Den elektriske tændstik havde dog et særkende, idet stikkerne var tilspidsede, så hovedet ikke var tykkere end resten af stikken, hvorved der kunne være hele 80 stikker i æsken.

Da der i 1900 var overproduktion af tændstikker i Danmark samarbejdede H.E. Gosch med deres bankforbindelse, Privatbankens direktør, Axel Heide om at opkøbe de øvrige fabrikker i Danmark og Heide indledte i første omgang forhandlinger om en sammenlægning af alle de øvrige fabriker. I 1901 var dette klar og selskabet "Aktieselskabet Københavns Tændstikfabrikker og Aktie-Tændstikfabrikken Merkur" blev dannet bestående af P. Rohmell, Godthaabsvejs Tændstikfabrik, Københavns Tændstikfabrik og Merkur.

Københavns Tændstikfabrik fortsatte dog med at producere indtil sidst i 1902, hvorefter nogle af maskinerne blev overført til Randers, mens maskinen for de elektriske tændstikker blev overført til Godthaab på Amager, sammen med de arbejdere, der var tilknyttet denne produktion.

Schibbye måtte forpligte sig til ikke at have noget med tændstikker i de næste 5 år.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Fabrikken på Mariendalsvej efter at Københavns Tændstikfabrik var ophørt og Ellehammer havde etableret motorcykelfabrikEtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker