Før svovlstikken
Den første svovlstik
Børnearbejde
Fosfornekrose
Kvindekamp
Arbejdsmiljø
Lovene
Den svenske tændstikhistorie
Tændstikkongen Kreuger
Ivar Kreuger myrdet?
H.C. Andersen og svovlstikker
Drachmann og tændstikker

Lysglimt - foreningen og tændstikkerneDET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
BØRNEARBEJDE
I slutning af 1800-taller arbejdede de fleste børn fra de fattigste familier allerede fra 7 - 8 års alderen. Som oftest var dette en nødvendighed for at bidrage til forsørgelsen af familien. Ud over skolegangen havde de fleste børn et deltidsarbejde - eller efter nutidens målestok, et fuldtidsarbejde, idet arbejdstiden ofte var op til otte timer.

Samtidig var det også en almindelig opfattelse, at det var sundt for børn at komme ud og lære at bestille noget. Efter konfirmationen gik man ud af skolen og fik en læreplads eller et arbejde. En boglig uddannelse var det kun de mest velstilledes børn, der fik.

Mens børnene på landet ofte var medhjælp på gårdene, arbejdede børnene i byerne typisk i huset hos fremmede, som bybude eller på fabrik. Fabriksarbejdet var hårdt, beskidt og ofte også farligt. Forholdene var langt fra sikre for de små arbejdere.

Tobaks-, tekstil- og svovlstikkeindustrien er de industrier, der beskæftigede flest børn. Ofte var det små børn, der var ansat og lønnen var meget lille. Det værste var dog, at børnene arbejdede med farlige maskiner og håndværktøjer og med meget giftige stoffer, det gav skader og i nogle tilfælde var skyld i dødsfald, bl.a. på grund af den hvide og gule fosfor på svovlstikkefabrikkerne.

Beskrivelser fra datiden fortæller bl.a. om, hvordan børnenes ånde og klæder direkte lyste, når de gik hjem fra svovlstikkefabrikkerne sent om aftenen.

En af foregangsmændene mod børnearbejde var lægen Emil Hornemann. I juli 1872 holder han på det første nordiske industrimøde i København et meget bevæget foredrag om børns anvendelse i fabrikker og efterfølger sit foredrag med en artikel i skriftet Hygiejniske Meddelelser. Som udgangspunkt opfatter Hornemann børnearbejde som sundt og lærerigt, men han har også en række kraftige indvendinger. Han konkluderer i sine indlæg, at fabriksarbejde kan have indflydelse på børns vækst og udvikling og at der kan opstå sygdomme på grund af arbejdet. Noget af det der gør størst indtryk på ham, er at se børn, der har arbejde på svovlstikkefabrikkerne og har fået fosfornekrose.

Emil Hornemann, der er dybt respekteret for sit arbejde for sundheden og hygiejnen, får med sine indlæg ret hurtigt politikerne til at reagere, og som direkte følge af hans arbejde, bliver  loven om børnearbejde vedtaget 23. maj 1873. Reglerne for børnearbejde bliver yderligere strammet i 1889 og herefter flere gange reguleret for at forbedre forholdene for børn, mens de går i skole.

Loven om børnearbejde fra 1873

Lægen Emil Hornemanns artikel i Hygiejniske Meddelelser fra 1872 om børns anvendelse i fabrikker

    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER