DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
ØVRIGE TÆNDSTIKFABRIKKER
Data  Billeder  Etiketter
Ud over fabrikkerne i oversigten til venstre fandtes der en række mindre svovlstikkefabrikker. Vi har ikke kunnet finde noget om disse i myndighedsarkiverne, men fra andre kilder, bl.a. aviser har nedenstående mindre fabrikker også haft deres produktion:

1841: F.S. Boje, hjørnet af Lavendelstrædet og Halmtorvet 72.
Urtekræmmeren Frederich Severin Boje annoncerer 12.03.1841, at J.P. Møller i Nykøbing Falster sælger hans fabrikat af svovlstikker og 30.03 samme år annoncerer han med, at han sælger sine egne frictionssvovlstikker fra adressen. 28.12 samme år er sidste gang F.S. Boje annoncerer.

1844: Krebs i Ribe
Købmand Hans Christian Boyesen Krebs annoncerer 17.07.1844 med eget mærke af svovlstikker. Det er  uvist om  Krebs selv producerer eller er en af de grossister, der fik lavet sine egne etiketter. Selvom Krebs også hedder Boyesen er der ikke fundet noget slægtskab til foran nævnte F.S. Boje.

1844: M. Schiønning i Løgstør
Schiønning annoncerer 23.07.1844 med at han fabrikerer og sælger chemiske svovlstikker. Dette er det eneste tegn på hans produktion.

1844: E. Thorup
01.10.1844 annoncerer urtekræmmer Ludvig Richter i Gothersgaden 1, at han sælger friktionssvovlstikker fra E. Thorups fabrik. Herudover er ikke fundet nogen tegn på Thorups produktion.

1846: NN i Slagelse
I Aalborg Stiftstidende kunne man den 26. august 1846 læse, at der den 23. samme måned havde været brand i den nys anlagte svovlstikkefabrik i Slagelse og at denne var totalskadet. Fabrikken har sandsynligvis kun haft en meget kort levetid, da den iflg. avisen ikke var forsikret.

1847: L.J. Baggesen i Faaborg
10.04.1846 annoncerer Baggesen med salg af svovlstikker af eget fabrikat. Dette er det eneste tegn på fabrikkens eksistens. Laurits Jacob Baggesen var handelsbetjent (sælger) og havde i 1850 købmandshandel i Faaborg. Hvorvidt han selv fabrikerede eller "blot" havde sat sine egne etiketter på andres fabrikater er ukendt.

1848: Chr. Borre i Gallehuus
20.03.1848 annoncerer Th.A. Todsen i Tønder med at han sælger friktionssvovlstikker fra Chr. Borres fabrik i Gallehuus. I maj og juni måned 1850 reklamerer Fred. Kolvig i Ribe med at han sælger svovlstikker af Chr. Borres fabrikat. Christian Borre var i 1848 en 26 årig snedker fra Skerbek ved Haderslev, der en kort tid havde sin fabrik. Efter 1850 er ikke registreret yderligere om fabrikken, men i 1855 havde Chr. Borre slået sig ned med sin familie som landmand på Toghale Hede.

1848: NN i Helsingør
25.09.1848 søger fabrikken en flink konfirmeret dreng eller pige til arbejde på fabrikken. Ansøgeren skal henvende sig i butikken i Pilestræde 83. Fabrikken må være nedlagt inden efteråret 1860, hvor Helsingør Kommune efterlyser industri i byen, heriblandt også en svovlstikfabrik.

1855: C.D. Hersener, Slagtergaden 649 i gl. Haderslev
12.10.1855 meddeler C.D. Hersener, at han har anlagt en svovlstikkefabrik i Slagtergaden 649 i gl. Haderslev. Dette er dog den eneste tilkendegivelse af fabrikkens eksistens.

1857: F.F. Svendsen i Middelfart
04.04.1857 søger den 47-årige farver Frederik Ferdinand Svendsen børn til sin fabrik samtidig med at han annoncerer med runde svovlstikker. I november samme år sætter Svendsen sin fabrik til salg, men da det ikke lykkes ham, fortsætter han med at annoncere med sine runde stikker og søger i foråret 1858 4 - 6 drenge til fabrikken. I september måned samme år er det tilsyneladende lykkedes for Svendsen at sælge fabrikken til den næsten jævnaldrene Lauritz Munk, der kun bor et par huse fra ham, for på dette tidspunkt er det Munk, der søger 6 - 8 drenge til fabrikken. Hvad der herefter sker med fabrikken har vi ikke kunnet afdække.

1858: Travendals fattigarbejdsanstalt i Segeberg.
Fattiganstalten fabrikerer og sælger svovlstikker uden giftig tændmasse.

1862: Anders Olsen, Admiralgade 12.
12.01.1862 kan den 32 årige urtekræmmer Anders Olsen oplyse, at han sælger sine egne producerede patent-svovlstikker, som er længere og alligevel billigere end andre i handelen.

1862: F.L. Cordts i Heide i Ditmarsken.
Svovlstikfabrikant Cordts er 1865 opfinder af en tændsats til bagladegeværer. Herudover har vi ikke andre oplysninger om fabrikken.

1862 - 1865 yderligere 3 svovlstikfabrikker i Slesvig og Flensborg (i flg. Fynhistorie):
C.H. Andersen
J. Mannzen og
H. Shmidt.

1867: M.C. Engholm
, Emdrup
I maj 1866 annoncerer den 36-årige grosserer Martin Claudius Engholm med salg af svovlstikker fra sin adresse i Pilestræde 49. Samme efterår annoncerer han med svovlstikker af eget fabrikat. Engholm havde etablerede sin fabrik i en ejendom han havde erhvervet sig i Emdrup by. Efter forgæves at have forsøgt at sælge fabrikken, sætter Engholm alt inventaret til salg ved en auktion i Nyhavn 31 den 20. september 1867. Måneden efter nedbrændte ejendommen i Emdrup by. Engholm havde et vist samarbejde med P. Nielsen for i oktober 1866 forestår Engholm på begæring af P. Nielsen en auktion over nogle af hans maskiner. Hvilken forbindelse der har været mellem de to er dog ukendt.

1869: J.E. Herløv
, Snertinge ved Kalundborg
Den 5. marts om aftenen nedbrændte et hus i Snertinge, hvori var anlagt en svovlstikfabrik. I månederne op til annoncerer J.E. Herløv med salg af svovlstikker til forhandling, hvorfor det må antages, at det er ham, der har haft fabrikken. Der høres ikke senere noget til Herløv eller fabrikken, hvorfor det må antages, at denne kun har haft kort levetid.

I Tønder skulle der findes en fabrikant C. Jensen, men vi har p.t. ikke fundet noget yderligere om denne.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker